Company list

Công ty niêm yết

Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
1 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát An Phat ., JSC 1,712 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HOSE
2 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong MEKONGFISH 99.357 Thực phẩm & Đồ uống HOSE
3 AAV Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc VTSRE.,HC 143.75 Bất Động Sản HNX
4 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre AQUATEX BENTRE 141.072 Thực phẩm & Đồ uống HOSE
5 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB 12,471.651 Ngân hàng HNX
6 ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang CL - Fist Corp 227.997 Thực phẩm & Đồ uống HOSE
7 ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường AC GROUP., JSC 560 Xây dựng & Vật liệu HNX
8 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông AD&C., JSC 30.6 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX
9 ADS Công ty cổ phần Damsan Damsan JSC 255.178 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HOSE
10 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang AGIFISH Co. 281.097 Sản xuất thực phẩm HOSE
11 AGM Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang Angimex 182 Sản xuất thực phẩm HOSE
12 AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank Argaseco 2,120 Dịch vụ tài chính HOSE
13 ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ALTA 61.725 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX
14 ALV Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV ALV Company 56.579 Tài nguyên HNX
15 AMC Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu 28.5 Tài nguyên HNX
16 AMD Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD FLC AMD.,JSC 623.999 Hàng công nghệ HOSE
17 AME Công ty Cổ phần Alphanam E&C ALPHANAM M&E JSC 252 Xây dựng & Vật liệu HNX
18 AMV CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ AMVIBIOTECH INC. 271.158 Y tế HNX
19 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt NAVICO 2,500.893 Sản xuất thực phẩm HOSE
20 APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú API.Co. 120.204 Hóa chất HOSE
21 APG Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát APSI 340.289 Dịch vụ tài chính HOSE
22 API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương APEC Investment., JSC 364 Dịch vụ tài chính HNX
23 APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ APP 46.321 Hóa chất HNX
24 APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương APEC 390 Dịch vụ tài chính HNX
25 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX., JSC 25.927 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX
26 ART Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ART 969.225 Dịch vụ tài chính HNX
27 ASA Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA 100 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX
28 ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai SAOMAI GROUP 2,419.339 Bất Động Sản HOSE
29 ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha AN PHA S.G PETROL JSC 373.399 Dầu khí HOSE
30 AST Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Taseco Airs 360 Dịch vụ bán lẻ HOSE