Cổ tức tuần 15-19/07 gọi tên cổ đông doanh nghiệp nào?

15/07/2019 - TT-APG

CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) chốt quyền trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 40% trong tuần 15-19/07, trước đó Công ty cũng đã trả cổ tức lần 1/2018 với tỷ lệ 10%. Ước tính, IN4 chi ra 4.8 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2018.

IN4 đề ra kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 49 tỷ đồng, kế hoạch lãi trước thuế gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, IN4 dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Có phải rằng IN4 sắp dấn thân vào bất động sản?

Một số doanh nghiệp khác chốt quyền trả cổ tức trên 20% trong tuần 15-19/07 gồm có DFCFT1, FDN, NNT và DHT.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) là một trong những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2019 sớm nhất. Với lần này, DHT chốt quyền trả cổ tức 20% bằng tiền mặt và chi ra hơn 42 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp trả cổ tức tuần 15-19/07

Ngoài những doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) là doanh nghiệp duy nhất trong tuần chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2018, tỷ lệ dự kiến là 5:1.

Kể từ năm 2016 đến nay, DHC luôn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 10:1 (năm 2016), 5:1 (năm 2017) và 5:1 (năm 2018). Sơ về kết quả kinh doanh, DHC thu về doanh thu hơn 205 tỷ đồng và hơn 21 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1/2019.

Phương Nguyễn

FILI