Công ty niêm yết

APG Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) được chính thức thành lập ngày 15/11/2007. Ngày 05/04/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã APG. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành:

 • 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
 • Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
 • 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
 • 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
 • 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
 • 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN
 • 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
 • 05/04/2010 Chính thức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chin triệu) đồng.
 • 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
 • 17/02/2011 Chuyển địa điểm trụ sở chính về tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/12/2013 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 5, Tòa nhà Grand Building. 31/30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 • 01/03/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồ Hưng Ông Nguyễn Hồ Hưng 48 2007 - 2013: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á 2008 - 2011: Thành viê...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Ông Nguyễn Anh Dũng 48 Từ năm 1999 đến năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Việt Á 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Phương 44 8/2004 - 2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Nội + 2007- 3/2008: Phụ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh 55 1996 - 1998: Trưởng phòng Tiếp thị Công ty Lắp máy 45-1, chi nhánh Hải Phòng + ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
 
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
22-04-2019 APG: Thông báo danh sách Ứng viên ứng cử thành viên HĐQT (file pdf) Báo cáo khác pdf
19-04-2019 Công ty CPCK An Phát công bố BCTC Quý I năm 2019 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
17-04-2019 Công ty CP Chứng khoán An Phát công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018 (file pdf) Báo cáo thường niên pdf
12-04-2019 APG: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (file rar) Báo cáo khác rar
11-04-2019 Mẫu giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (file pdf) Báo cáo khác pdf
11-04-2019 APG thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (file pdf) Báo cáo khác pdf
28-03-2019 Công ty CPCK An Phát công bố thông tin báo cáo tỷ lệ ATTC đã được Soát Xét 2018 (file pdf) Tỷ lệ an toàn tài chính pdf
28-03-2019 Công ty CPCK An Phát công bố thông tin BCTC năm 2018 đã được kiểm toán (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
07-03-2019 APG: Thông Báo Quyết định thay đổi niêm yết (file pdf) Báo cáo khác pdf
27-02-2019 APG: Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu. (file pdf) Báo cáo khác pdf
26-02-2019 APG: Thông báo Giấy phép Điều chỉnh vốn điều lệ (file pdf) Báo cáo khác pdf
25-02-2019 APG: Thông báo APG ký hợp đồng kiểm toán tăng vốn điều lệ (file pdf) Báo cáo khác pdf
02-02-2019 APG: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-01-2019 APG: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-01-2019 APG: Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (file pdf) Báo cáo khác pdf
24-01-2019 APG: Thông báo CBTT thay đổi CP đang lưu hành (file pdf) Báo cáo khác pdf
24-01-2019 APG: Thông báo BCKQ chào bán CP riêng lẻ APG (file pdf) Báo cáo khác pdf
18-01-2019 Công ty CPCK An Phát công bố BCTC Quý IV năm 2018 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
28-12-2018 APG: Ông Nguyễn Khắc Lanh (người có liên quan của Thành viên HĐQT APG)Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu. (file pdf) Báo cáo khác pdf
27-12-2018 APG: Thông báo Công văn của UBCK về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của APG. (file pdf) Báo cáo khác pdf
22-11-2018 APG: Ông Nguyễn Khắc Lanh (người có liên quan của Thành viên HĐQT APG) đăng ký bán Cổ phiếu. (file pdf) Báo cáo khác pdf
21-11-2018 APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch (file pdf) Báo cáo khác pdf
12-11-2018 APG: Ông Nguyễn Hồ Phương - NCLQ của Chủ Tịch HĐQT (Bố đẻ) báo cáo kết quả giao dịch. (file pdf) Báo cáo khác pdf
01-11-2018 APG: Công ty CPCK An Phát thay đổi Logo (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-10-2018 APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 700.000 cổ phiếu. (file pdf) Báo cáo khác pdf
25-10-2018 APG: Ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ Tịch HĐQT -Tổng Giám Đốc - Đã bán 762.000 CP (file pdf) Báo cáo khác pdf
05-10-2018 APG: Ông Nguyễn Hồ Phương (Bố đẻ của Chủ tịch HĐQT) Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu (file pdf) Báo cáo khác pdf
04-10-2018 APG: Ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ Tịch HĐQT -Tổng Giám Đốc - đăng ký bán 762.000 CP (file pdf) Báo cáo khác pdf
11-09-2018 Công ty CPCK An Phát công bố BCTC Quý III năm 2018 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
14-08-2018 Công ty CPCK An Phát công bố BCTC Bán niên năm 2018 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
Tin tức công ty