Kết quả kinh doanh khả quan của ngân hàng qua thống kê

01/08/2019 - Hoàng

Nửa đầu năm 2019 đã chứng kiến được KQKD khả quan của 25 ngân hàng qua số liệu thống kê sau:


Đứng đầu là ngân hàng Vietcombank với lãi suất kỷ lục 11.300 tỷ, đứng thứ hai là Techcombank lợi nhuận đạt 5.661 tỷ đồng, đứng thứ ba là VietinBank lợi nhuận trước thuế đạt 5.335 tỷ đồng đã hoàn thành 56% kế hoạch năm. Lần lượt tiếp theo là các ngân hàng BIDV, VPBank, MBBank. Tổng lợi nhuận của Top 5 ngân hàng trên 31.945 tỷ đồng, chiếm hơn 60% lợi nhuận của 25 ngân hàng đã công bố BCTC nửa đầu năm 2019.


Tổng giá trị lợi nhuận của 25 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 53.076 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với nửa đầu năm ngoái.
Tuy nhiên trong Top 5 đầu ngành, ngân hàng BIDV ghi nhận sự sụt giảm (-4%) nhưng thu nhập từ lãi thuần 6 tháng đạt 17.683 tỷ đồng tăng 1.3% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm lợi nhuận là do BIDV tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 6.8% tương đương với 10.710 tỷ đồng.
Trong nhóm ông lớn ngân hàng Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận tăng nhiều nhất lên tới 40%. Thực tế những ngân hàng như BIDV (-4%), Eximbank (-29,4%), Saigonbank (-20,7%), VietABank (-19,4%) và VietcapitalBank (-18%). Một phần do chi phí hoạt đông và chi phí dự phòng tăng lên.
Bức tranh tổng quan của ngân hàng 6 tháng đầu năm vẫn là số dương, sự sụt giảm chỉ đến từ 8/25 ngân hàng đã công bố BCTC.


Bloom