Careers

Recruitment

Trưởng Phòng Môi Giới

Quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng. Phân công, giám sát, kiểm tra các công việc của nhân viên trong phòng. Tham gia tìm kiếm phát triển khách hàng và duy trì quan hệ khách hàng. Quản lý trực tiếp các nghiệp vụ.

Cán Bộ Truyền Thông

Thực hiện các kênh truyền thông: Bản tin, website, các chuyên mục, hệ thống thông tin nội bộ. Quản trị và phát triển website (Intranet). Xây dựng và thực hiện các Chương trình truyền thông nội bộ. Xây dựng và thực hiện các Chương trình truyền thông cho các dự án theo yêu cầu nội bộ. Tổ chức các hoạt động sự kiện nội bộ của Công ty: Teambuilding, YEP … Đề xuất và quản lý các hoạt động sự kiện cho các CLB/hội/nhóm trong nội bộ Công ty. Xây dựng và tổ chức các dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội của Công ty.

Chuyên Viên Nguồn Vốn

Xây dựng và theo dõi dòng tiền hàng ngày của Công ty. Xây dựng hạn mức vay vốn hàng năm tại các định chế tài chính. Quản lý tiền nhà đầu tư an toàn hiệu quả. Xây dựng và theo dõi tiền nhà đầu tư hàng ngày. Đề xuất phương án đầu tư tiền gửi. Thực hiện phương án đầu tư tiền gửi được phê duyệt.