STT Mã CK Tên công ty Tên viết tắt Vốn điều lệ (tỷ đồng) Ngành Sàn
361 PCE Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung PVFCCO Central 100 Nông Nghiệp HNX-Index
362 PCG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị PVGAS CITY 188.7 Năng lượng HNX-Index
363 PCN Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc 39.246 Nguyên Vật Liệu HNX-Index
364 PCT Công ty cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam CGT.J.S.C 230 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
365 PDB Công ty Cổ phần Pacific Dinco 89.1 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
366 PDC Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông PTC 150 Dịch vụ HNX-Index
367 PEN Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex Petrolimex Installation No.III Joint Stock Company 50 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
368 PGS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Gas South JSC 500 Năng lượng HNX-Index
369 PGT Công ty Cổ phần PGT Holdings PGT Holdings 92.418 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
370 PHP Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Port of hải Phòng 3,269.6 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
371 PIC Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 303.111 Năng lượng HNX-Index
372 WCS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây BXMT 25 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
373 WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall WSS 503 Dịch vụ tài chính HNX-Index
374 X20 Công ty Cổ phần X20 GATEXCO20, JSC 172.5 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index