Công ty niêm yết

APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập ngày 15/11/2007. Ngày 05/04/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã APG. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành:

 • 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
 • Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
 • 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
 • 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
 • 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
 • 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN
 • 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
 • 05/04/2010 Chính thức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chin triệu) đồng.
 • 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
 • 17/02/2011 Chuyển địa điểm trụ sở chính về tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/12/2013 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 5, Tòa nhà Grand Building. 31/30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 • 01/03/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồ Hưng Ông Nguyễn Hồ Hưng 48 2007 - 2013: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á 2008 - 2011: Thành viê...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Ông Nguyễn Anh Dũng 48 Từ năm 1999 đến năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Việt Á 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Phương 44 8/2004 - 2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Nội + 2007- 3/2008: Phụ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh 55 1996 - 1998: Trưởng phòng Tiếp thị Công ty Lắp máy 45-1, chi nhánh Hải Phòng + ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
 
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
06-02-2021 APG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 (file rar) Báo cáo khác rar
05-02-2021 APG: Thông báo Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (file pdf) Báo cáo khác pdf
20-01-2021 APG: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
12-01-2021 APG: Nghị quyết của HĐQT CTCP Chứng khoán APG V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (file pdf) Báo cáo khác pdf
12-01-2021 APG: Thông báo chốt Danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (file pdf) Báo cáo khác pdf
16-10-2020 APG: Công bố Giải trình chênh lệch quý III năm 2020 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
16-10-2020 APG: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
14-08-2020 APG: Công bố Báo cáo TLATTC 2020 (file pdf) Tỷ lệ an toàn tài chính pdf
14-08-2020 APG: Công bố BCTC Bán niên năm 2020 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
31-07-2020 APG: Công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2020 (file pdf) Báo cáo thường niên pdf
17-07-2020 APG: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
23-06-2020 APG: CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-05-2020 APG: Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty năm 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-05-2020 APG: Công bố nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
29-05-2020 APG: Công bố biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
05-05-2020 APG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 (file rar) Báo cáo khác rar
04-05-2020 APG: Thông báo Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
08-04-2020 APG: Ông Nguyễn Đức Hạnh trở thành cổ đông lớn của APG (file pdf) Báo cáo khác pdf
31-03-2020 APG: Công bố Báo cáo TLATTC 2019 (file pdf) Tỷ lệ an toàn tài chính pdf
31-03-2020 APG: Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã được kiểm toán (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
27-03-2020 APG: Bà Lê Thị Hải Bình không còn là cổ đông lớn của APG (file pdf) Báo cáo khác pdf
16-03-2020 APG: Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
16-03-2020 APG: TB chốt ngày ĐKCC họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (file pdf) Báo cáo khác pdf
03-03-2020 APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch (file pdf) Báo cáo khác pdf
06-02-2020 APG: Bà Lê Thị Hải Bình trở thành cổ đông lớn của APG (file pdf) Báo cáo khác pdf
20-01-2020 APG: công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2019 (file pdf) Báo cáo khác pdf
20-01-2020 APG: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
16-01-2020 APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu (file pdf) Báo cáo khác pdf
16-01-2020 APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT Báo cáo Kết quả Giao dịch (file pdf) Báo cáo khác pdf
26-12-2019 APG: CBTT Điều chỉnh Giấy phép thành lập v/v Người đại diện theo pháp luật thứ 2 (file pdf) Báo cáo khác pdf
Tin tức công ty