Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Nhà đầu tư muốn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của mình:

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển tiền với nội dung: “Nguyễn Văn A nộp tiền vào TK 067C000xxx” đến tài khoản của công ty:

 

* Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển (BIDV)

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Số TK: 12210000328506  – Chi nhánh Hà Thành – Hà Nội 

* Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Số TK: 0301000668888 - Chi nhánh  Hoàn Kiếm 

 

Bước 2: Sau khi chuyển tiền thành công, Nhà đầu tư đăng nhập tài khoản chứng khoán để kiểm tra tài khoản của mình.

 

Nhà đầu tư muốn nộp tiền mua trái phiếu:

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển tiền với nội dung  “Nguyễn Văn A nộp tiền mua trái phiếu ... (loại trái  phiếu)” đến tài khoản của công ty:

 

* Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển (BIDV)

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Số TK: 27910000409477  – Chi nhánh Hà Thành – Hà Nội 

Ví dụ: Nguyễn Tuấn Anh nộp tiền mua trái phiếu TQT1

 

Bước 2 : Sau khi Nhà đầu tư nộp tiền thành công, Công ty Chứng khoán APG sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Nhà đầu tư.

Mọi chi tiết về mở tài khoản xin liên hệ APG theo số hotline: 0903 235 434