Công ty niêm yết

DGC Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
Chi tiết

Được thành lập từ năm 1963, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) đã nỗ lực không ngừng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Với bề dày lịch sử đi đôi với trình độ quản lý, công nghệ hiện đại mang tầm quốc tế, Công ty DGC đã đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

 • Công ty Cổ phần Bộ giặt và Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang, đây một doanh nghiệp nhà nước  trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập từ năm 1963 với sản phẩm “Bột giặt Đức Giang” rất quen thuộc với người tiêu dùng.  
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp của Nhà nước, Công ty Hoá chất Đức Giang được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang theo quyết định số 135/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 08 năm 2003 và Quyết định số 10/2004/QĐ-BCN ngày 13 tháng  02 năm 2004 về việc sửa  đổi Điều 2 Quyết  định số 135/2003/QĐ-BCN. 
 • Tháng 3 năm 2004, Công ty hoàn tất công tác cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 05/03/2004
Quá trình tăng vốn:
 • 3/2004: Chuyển đổi thành Công ty cổ phần, với mức vốn điều lệ 15 tỷ đồng
 • 7/2008: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng
 • 6/2009: Tăng vốn điều lệ lên 66 tỷ đồng
 • 12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 220 tỷ đồng
 • 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 334,99 tỷ đồng
 • 8/2014: Cổ phiếu Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán DGC
 • 9/2014: Khánh thành Tổ hợp Nhà máy Hóa chất Đức Giang Lào Cai tại Lào Cai
 • 8/2015: Tăng vốn điều lệ lên 422.091.320.000 VNĐ
 • Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); 
 • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu; 
 • Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và  các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí; 
 • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệ khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất; 
 • Cho thuê nhà xưởng. 
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
 • Bán buôn phụ gia thực phẩm 
 • Khai thác, thăm dò và chế biến khoáng sản 
 • Sản xuất phụ gia thực phẩm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đào Hữu Huyền Ông Đào Hữu Huyền 63 Từ năm 1993 đến T4/2007: Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh Từ T5/2007 đến nay : Chủ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Nhất Tâm Ông Vũ Nhất Tâm 59 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2014 đến tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ ph...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đào Hữu Duy Anh Ông Đào Hữu Duy Anh 31 Từ T1/2012 đến T3/2013 : Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang Trợ lý ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Quang Ông Nguyễn Văn Quang  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Quốc Tuấn Ông Vũ Quốc Tuấn  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đào Hữu Huyền Ông Đào Hữu Huyền 63 Từ năm 1993 đến T4/2007: Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh Từ T5/2007 đến nay : Chủ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đào Hữu Duy Anh Ông Đào Hữu Duy Anh 31 Từ T1/2012 đến T3/2013 : Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang Trợ lý ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Hùng Ông Phạm Văn Hùng 35 Từ năm 2009 đến T2/2010 Phó giám đốc Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai Từ ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Đào Thị Mai Bà Đào Thị Mai 38 Từ năm 2003 đến T5/2007 : Công ty TNHH Văn Minh Kế toán viên Từ T6/2007 đến T7...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Văn Kiên Ông Nguyễn Văn Kiên  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Minh Thuyết Ông Vũ Minh Thuyết 52 Từ năm 1984 đến năm 2009 : Công ty Bột giặt và hóa chất Đức Giang Công nhân Từ ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Văn Ngọ Ông Vũ Văn Ngọ 41 Từ năm 2006 đến T04/2007 : Công ty TNHH Văn Minh Kế toán viên Từ T5/2007 đến n...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Đào Hữu Huyền Ông Đào Hữu Huyền 63 Từ năm 1993 đến T4/2007: Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh Từ T5/2007 đến nay : Chủ...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty