Company list

CLL Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
Details

Với chiến lược phát triển lâu dài, công ty không ngừng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tăng sức cạnh tranh trước yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Công ty cổ phần Cảng Cát Lái luôn cam kết mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất trên con đường phát triển của mình.

 • Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được thành lập vào ngày 27/08/20007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007643 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp với Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 150.000.000.000 đồng. 
 • Công ty được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và khai thác cầu cảng chuyên dụng xếp dỡ hàng container của cảng Cát Lái tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM theo giấy chứng nhận đầu tư số 41121000087 do Ủy ban nhân dân TP.HCM cấp ngày 09/06/2008.
 • Ngày 30/05/2008: Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.
 • 08/2011, Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng VĐL lên 240.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 85/GCN-UBCK ngày 18/08/2011. Công ty đã hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN vào ngày 10/11/2011.
 • 03/2013, Công ty trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn;
 • 08/07/2014, Cổ phiếu Công ty CP Cảng Cảng Cát Lái được đưa vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM với mã chứng khoán CLL;
 • 25/07/2015, phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ 240.000.000.000 đồng lên 340.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác cảng biển
 • Dịch vụ đại lý tàu biển
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
 • Dịch vụ môi giới hàng hải
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ kiểm đếm hàng háo
 • Dịch vụ lai dắt tàu biển
 • Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại Cảng
 • Dịch vụ vệ sinh tàu biển
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại Cảng biển
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Quốc tế
 • Sữa chữa, đóng mới conteiner, mooc kéo chuyên dùng
 • Mua bán, cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
 • Xây dựng công trình da dụng, công nghiêp, thủy lợi
 • Dịch vụ khai thuê hải quan
 • Dịch vụ logistics
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa, xe siêu trường siêu trọng
 • Sữa chữa, bão dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Sĩ Tuấn Ông Bùi Sĩ Tuấn  
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Thành Khoa Ông Lê Thành Khoa 42 Từ ngày 26 tháng 09 năm 2014 đến ngày 24 tháng 07 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Thanh Sơn Ông Lê Thanh Sơn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Châu Bảo Ông Nguyễn Châu Bảo  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Huỳnh Mai Bà Nguyễn Huỳnh Mai  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lâm Văn Tuấn Ông Lâm Văn Tuấn 53 Đến ngày 20 tháng 06 năm 2017 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Lâm Văn Tuấn Ông Lâm Văn Tuấn 53 Đến ngày 20 tháng 06 năm 2017 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Đình Thi Ông Nguyễn Đình Thi  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Lê Thanh Sơn Ông Lê Thanh Sơn  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Vũ Thị Lan Anh Bà Vũ Thị Lan Anh 47 Từ năm 2005 đến năm 2015 : Phó Trưởng phòng TC- Kế toán Công ty TNHH MTV Tổng Cô...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Quang Phước Sơn Ông Nguyễn Quang Phước Sơn  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đỗ Thanh Thành Ông Đỗ Thanh Thành  
Chi tiết
Attach Files
Date Title Type Download
News