Company list

DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Details

Tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ, đến nay Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, tên gọi quốc tế là DRC, đã có quá trình phát triển liên tục hơn 35 năm. Nằm tại vị trí cách Sân bay quốc tế Đà nẵng 5 km, cách cảng Tiên Sa 10km, DRC có vị trí địa lý thuận lợi giao thương trong nước và quốc tế. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DRC ngày 29/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thành lập năm 2005, theo Quyết Đinh số 320/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công Nghiệp nặng.
 • Ngày 10/10/2005, theo Quyết Định số 321/QĐ - TBCN cảu bộ trưởng bộ công nghiệp, công ty cao su Đà Nẵng được chuyển thành công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DRC ngày 29/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học – Chi nhánh miền Trung.
 • 01/01/2006 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là: 49.000.000.000 đồng
 • 29/12/2006 Chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 92.475.000.000 đồng.
 • 28/05/2007 Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, nâng tổng số vốn điều lệ lên 130.385.520.000 đồng.
 • 05/08//2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung, vốn điều lệ lên: 153.846.240.000 đồng.
 • 6/2010 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 307.692.480.000 đồng.
 • 6/2011 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 461.538.650.000 đồng Nhận Huân chương độc lập Hạng 3.
 • 6/2012 Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 692.289.450.000 đồng.
 • Năm 2013, tăng vốn điều lệ lên 830.738.490.000 đồng Đưa vào khai thác nhà máy lốp Radial toàn thép đầu tiên tại Việt Nam, giai đoạn 1 công suất 300.000 lốp/năm.
 • Năm 2014,  Công ty được Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Đạt Cúp Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng sao vàng đất Việt.
 • Năm 2015,  phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 913.800.030.000 đồng.
 • Năm 2016, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.187.926.050.000 đồng.  Là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư;
 • Thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;
 • Kinh doanh thương mại, kinh doanh tổng hợp;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp Cao su;
 • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá. Chi tiết: khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Dũng Ông Nguyễn Tuấn Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Huy Hiếu Ông Nguyễn Huy Hiếu 41
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Phước Lộc Ông Hà Phước Lộc 51 Từ năm 2002 đến năm 2005 : Trưởng phòng Kế hoạch tiêu thụ Công ty Cao su Đà Nẵng
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Mạnh Thắng Ông Hoàng Mạnh Thắng 44 Từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010 : Chuyên viên giúp việc HĐTV Tập đoàn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Sơn Ông Nguyễn Mạnh Sơn 59 Từ năm 2002 đến năm 2006 : Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 59 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 24 tháng 06 năm 2014 : Quyền Tổng Giám đốc...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Phạm Ngọc Phú Ông Phạm Ngọc Phú 62 Từ năm 2000 đến năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thươn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 59 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 24 tháng 06 năm 2014 : Quyền Tổng Giám đốc...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt 45
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Mạnh Sơn Ông Nguyễn Mạnh Sơn 59 Từ năm 2002 đến năm 2006 : Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô 
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hà Phước Lộc Ông Hà Phước Lộc 51 Từ năm 2002 đến năm 2005 : Trưởng phòng Kế hoạch tiêu thụ Công ty Cao su Đà Nẵng
Chi tiết...
Trưởng phòng Kế toán Bà Trần Thị Mỹ Lệ Bà Trần Thị Mỹ Lệ 39 Từ năm 2011 đến năm 2013 : Kế toán trưởng tại CTCP Cao su Đà Nẵng
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Mỹ Lệ Bà Trần Thị Mỹ Lệ 39 Từ năm 2011 đến năm 2013 : Kế toán trưởng tại CTCP Cao su Đà Nẵng
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Minh Thu Bà Nguyễn Thị Minh Thu 43
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Vân Hoa Bà Nguyễn Thị Vân Hoa 45 Đến ngày 09 tháng 05 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Chu Quang Tuấn Ông Chu Quang Tuấn 44
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Phạm Thị Quỳnh Nga Bà Phạm Thị Quỳnh Nga  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News