company.listedcompany

DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE)
company.details

Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1927. Là vùng đất đỏ Bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi có truyền thống Cách mạng, là nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Miền Đông Nam Bộ ra đời ngày 28/10/1929. Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện Hiệp định hợp tác với Liên Xô (cũ) lần thứ nhất, ngày 21/5/1981 Công ty cao su Đồng Phú được thành lập.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú (DORUCO) tiền thân là đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 06 năm 1927. Diện tích vườn cây của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú nằm trong vùng cao su truyền thống đã được người Pháp xác định.
 • Công ty cổ phần cao su Đồng Phú được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước chính thức đi vào hoạt động ngày 28 tháng 12 năm 2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.03.000069 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22 tháng 8 năm 2008
 • Công ty cổ phần cao su Đồng Phú có vốn điều lệ 400.000.000.000đ. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú niêm yết trên sàn giao dịch Sở chứng khoán TP. HCM ngày 30 tháng 11 năm 2007, mã chứng khoán DPR.
 • Ngày 31 tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết phát hành thêm 3.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty từ 400 lên 430 tỷ đồng.
 • Tháng 3 năm 2010, Công ty đã phát hành thêm 3000.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của công ty từ 400 lên 430 tỷ đồng.
 • Đến nay, Công ty có 06 nông trường với tổng diện tích là 9.817,86 ha cao su, 02 nhà máy chế biến mủ với công nghệ hiện đại của Malaysia và Cộng hòa Liên ban Đức. Ngoài ra, công ty có 01 xí nghiệp vật tư và 01 bệnh viện đa khoa.

Ngành nghề kinh doanh:

 

 • Trồng và chế biến mủ cao su; Thanh lý cây cao su;
 • Chăn nuôi gia cầm;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khu công nghiệp; xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp;
 • Đầu tư, kinh doanh địa ốc;
 • Trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, khai thác chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ rừng trồng;
 • Công nghiệp hóa chất phân bón;
 • Chăn nuôi trâu, bò;
 • Mua bán gỗ cao su;
 • Khai thác gỗ cao su;
 • Mua bán, xuất nhập khẩu mủ cao su các loại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Mai Huỳnh Nhật Ông Mai Huỳnh Nhật 54
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Hường Bà Trần Thị Hường 58 Từ ngày 14 tháng 08 năm 2017 đến ngày 03 tháng 04 năm 2018 : Tổng Giám đốc CORP_...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Ngọc Huy Ông Phạm Ngọc Huy 48 Từ năm 1995 đến ngày 06 tháng 04 năm 2007 : nhân viên Phòng Kế Toán - Tài Vụ Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Thái Ông Nguyễn Văn Thái  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồ Cường Ông Hồ Cường 53
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Trần Thị Kim Thanh Bà Trần Thị Kim Thanh 55 Cán bộ nhân viên Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Sài Gòn
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hồ Cường Ông Hồ Cường 53
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Huỳnh Trọng Thủy Ông Huỳnh Trọng Thủy  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Mai Huỳnh Nhật Ông Mai Huỳnh Nhật 54
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 60 Từ ngày 01 tháng 11 năm 1988 đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Ngọc Huy Ông Phạm Ngọc Huy 48 Từ năm 1995 đến ngày 06 tháng 04 năm 2007 : nhân viên Phòng Kế Toán - Tài Vụ Côn...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Huỳnh Minh Tâm Ông Huỳnh Minh Tâm 56 Từ tháng 11 năm 1981 đến ngày 29 tháng 08 năm 2014 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phan Văn Hà Ông Phan Văn Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Bùi Thanh Tâm Ông Bùi Thanh Tâm   Từ ngày 29 tháng 08 năm 2014 đến ngày 22 tháng 06 năm 2015 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Phạm Phi Điểu Ông Phạm Phi Điểu  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews