Công ty niêm yết

GDW Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
Chi tiết

Năm 1992, chi nhánh Cấp nước Gia Định được ra đời với sự phát triển của đô thị, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Đến năm 2007, chi nhánh được cổ phần hóa và CTCP Cấp nước Gia Định ra đời. Ngày 15/06/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn UPCOM với mã GDW. Ngành nghề kinh doanh: quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ...

  • Ngày 31/7/1991, Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 202/QĐ-TCNSTL thành lập Chi nhánh Cấp nước Gia Định trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng và hoạt động dưới hình thức đơn vị phụ thuộc theo qui định pháp luật. Những ngày đầu thành lập, Chi nhánh Cấp nước Gia Định thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng và tổ chức thực hiện doanh thu tiền nước trong các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Hóc Môn của Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 31/8/2005, Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi thành Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Chi nhánh Cấp nước Gia Định được chuyển thành đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo Quyết định số 67/QĐ-TCT-TC của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
  • Ngày 30/12/2005, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành Quyết định số 6658/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển đổi Chi nhánh Cấp nước Gia Định thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Công ty chính thức đi vào hoạt động độc lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005928 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/01/2007.
  • Năm 2009, Công ty tiến hàng các thủ tục đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn UPCOM theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 15/06/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn với mã chứng khoán GDW.
  • Năm 2010, Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM). Ngày 07/05/2010, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Gia Định được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở. Ngày 15/3/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM với mã chứng khoán GDW.
  • Quản lý phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất; 
  • Xây dựng công trình cấp thoát nước; 
  • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn An Ông Nguyễn An 58 10/09/2004-25/01/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Gia Định + 25/01/2007-31/...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Sử Ông Nguyễn Thanh Sử 55 6/1999 - 6/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cấp nước Thành p...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lục Chánh Trường Ông Lục Chánh Trường 46 1997 - 2001: Chuyên viên tài chính Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh + 2001 - 2004: T...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Ngọc Luyến Bà Trần Thị Ngọc Luyến 35 9/2005 - 7/2010: Cán bộ chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cấp ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Anh Tuấn 39 08/2003 – 01/2006: Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam + 02/2006 – ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Tùng Ông Nguyễn Thanh Tùng 53 11/1989 - 12/1996: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương Minh Hải + 01/1997 - 10...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Đắng Ông Nguyễn Văn Đắng 45 6/2003 - 3/2015: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty C...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Văn Đắng Ông Nguyễn Văn Đắng 45 6/2003 - 3/2015: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty C...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Long Châu Ông Phạm Long Châu 53 1986-2004: Nhân viên Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước + 2004-2007: Nhân...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Trọng Thuần Ông Lê Trọng Thuần 48 1996 - 1997: Nhân viên Tin học Công ty Xây dựng 59 - Bộ Quốc phòng + 1997 - 2004...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hoàng Văn Hùng Ông Hoàng Văn Hùng 57 02/1986 - 8/1993: Cán bộ Phòng Tài chính huyện Cần Giờ − 9/1993 - 12/2004: Phó ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Bùi Thị Việt Anh Bà Bùi Thị Việt Anh 56 09/1992 - 07/2002: Nhân viên thống kê Chi nhánh cấp nước Gia Định + 08/2002 - 12...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Văn Diễn Ông Lê Văn Diễn 29 10/2012 đến nay: Chuyên viên phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh + 4/2...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Thạch Dương Kim An Bà Thạch Dương Kim An 30 08/2011 - 8/2014: Trợ lý kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam + 09/2014...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Nguyên Thiên Kim Bà Vũ Nguyên Thiên Kim 45 09/1996 - 08/2005: Nhân viên kế toán Công ty Thanh Bình - Bộ quốc phòng + 09/200...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty