Công ty niêm yết

GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiền thân là Cơ sở Chế biến Gỗ Tam Hiệp do ông Lê Ba sáng lập, đã ra đời ngày 19/05/1991 với số vốn ban đầu là 105 triệu đồng và 60 công nhân.Đến ngày 08/08/2000, Công ty TNHH Chế biến Gỗ Đức Thành đã chuyển đổi loại hình công ty và trở thành Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành theo Giấy CNĐKKD số 4103000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp với vốn điều lệ là 5,05 tỷ đồng và 20 cổ đông do Bà Lê Hải Liễu làm Giám đốc.

Lịch sử thành lập:

 • Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiền thân là Cơ sở Chế biến Gỗ Tam Hiệp do ông Lê Ba sáng lập, đã ra đời ngày 19/05/1991 với số vốn ban đầu là 105 triệu đồng và 60 công nhân.
 • Đến tháng 06/1993, Cơ sở Chế biến Gỗ Tam Hiệp đã phát triển thành Công ty TNHH Chế biến Gỗ Đức Thành với số vốn đăng ký 2,025 tỷ đồng và có hơn 130 công nhân do ông Lê Ba làm Giám đốc.
 • Đến ngày 08/08/2000, Công ty TNHH Chế biến Gỗ Đức Thành đã chuyển đổi loại hình công ty và trở thành Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành theo Giấy CNĐKKD số 4103000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp với vốn điều lệ là 5,05 tỷ đồng và 20 cổ đông do Bà Lê Hải Liễu làm Giám đốc.
 • Năm 2002, Công ty tiến hành hai đợt tăng vốn điều lệ lên 15,050 tỷ đồng vào ngày 01/07/2002 và 25,050 tỷ đồng vào ngày 09/12/2002.
 • Ngày 30/7/2004, các cổ đông Công ty quyết định tăng thêm vốn điều lệ lên thành 40,050 tỷ đồng để đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại và dự trữ nguyên vật liệu…
 • Ngày 03/03/2005 Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên thành 49,536 tỷ đồng để mở rộng quy mô nhà xưởng.
 • Ngày 17/04/2007 Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên thành 71.466.900.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
 • Ngày 3/12/2008 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên thành 74.100.900.000 đồng.
 • Ngày 09/01/2009 Công ty đã tăng vốn điều lệ lên thành 103.723.650.000 đồng.
 • Ngày 17/11/2009, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu GDT của mình trên sàn chứng khoán HOSE
 •   Ngày 19/5/2011, Công ty Gỗ Đức Thành tồ chức Lễ kỷ niệm 20 nám ngáy thánh lập.
 •   Ngày 21/11/2012. Quỹ PENM, quản lý bời Bankinvest sau 5 năm đầu tư vào GDT đến nay đã thoái vốn hết theo kế hoạch.
 • Tháng 12/2012, mua thêm gần 8000 m2 đất để mở rộng nhà xưởng ở Tân UYên, Bình Dương.
 • Tháng 9/2013, Quỹ Elite (Phần Lan) chính thức đầu tư vào GDT, hiện đang nắm giữ 837.360 cp và trở thành cổ đông lớn của GDT.

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Sản xuất mộc dân dụng, cán chổi, cán cờ, ván ghép, đồ gỗ gia dụng;
 • Chế biến lâm sản;
 • Trồng trọt cây cao su và các loại cây lấy gỗ;
 • Sản xuất mua bán đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ chế biến gỗ, không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội);
 • Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Lê Hải Liễu Bà Lê Hải Liễu 57 Từ năm 2003 đến năm 2006 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty gỗ Đức T...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hồng Thắng Ông Lê Hồng Thắng 44 Đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thàn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trương Thị Diệu Lê Bà Trương Thị Diệu Lê 43 - Bà Diệu Lê hiện là Tổng Giám đốc tại Mekong Capital, chuyên trách khối văn phò...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Như Vũ Ông Lê Như Vũ 34 Ông Vũ từng giữ các chức vụ Giám đốc đối ngoại Công ty Sapuwa, Phó Tổng Giám đốc...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Hồng Thành Ông Lê Hồng Thành 46 Đến ngày 24 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thàn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Xuân Nam Ông Trần Xuân Nam 53 - 1995-1997: Quản lý và điều hành SXKD tại CÔng ty TNHH Dệt may thương mại Tiên ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp   Từ ngày 23 tháng 04 năm 2016 đến ngày 15 tháng 04 năm 2017 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Hồng Thắng Ông Lê Hồng Thắng 44 Đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thàn...
Chi tiết...
Giám đốc Nhân sự hành chính Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 45 Bà Thanh Huyền đã gắn bó với Công ty Gỗ Đức Thành từ năm 1995 đến nay. Với nhiều...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp   Từ ngày 23 tháng 04 năm 2016 đến ngày 15 tháng 04 năm 2017 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Văn Đức Ông Nguyễn Văn Đức 64 Từ năm 1995 đến năm 2003 : Quản đốc phân xưởng tinh chế Công ty Gỗ Đức Thành
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Chế Đông Khánh Ông Chế Đông Khánh 43 Từ năm 2009 đến năm 2011 : Quản đốc phân xưởng tinh chế Công ty Gỗ Đức Thành
Chi tiết...
Trưởng phòng Kế toán Ông Lê Công Tú Ông Lê Công Tú  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Bùi Phương Thảo Bà Bùi Phương Thảo 40 Từ năm 2009 đến năm 2011 : Phó phòng Kế toán Công ty Gỗ Đức Thành
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Trương Thị Bình Bà Trương Thị Bình 48 Từ năm 2016 đến ngày 01 tháng 04 năm 2018 : Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Ngọc Hùng Ông Trần Ngọc Hùng 40 Từ năm 2005 đến năm 2007 : Làm việc tại Cty Liên doanh Mercedes-Benz VN.
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Bùi Tường Anh Bà Bùi Tường Anh  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty