company.listedcompany

CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
company.details

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ thàng 04/2004. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước, các sản phẩm cơ khí, xây lắp và sửa chữa các công trình cấp thoát nước...

 • Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. 
 • Năm 1962, Nhà máy được chuyển về Hải Dương và đổi tên thành Nhà máy Chế tạo bơm. 
 • Năm 1997, Nhà máy được chuyển thành Công ty chế tạo bơm Hải Dương.
 • Tháng 4 năm 2004, Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000144 do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp ngày 24/3/2004.
 • Ngày 10/10/2006 Cổ phiếu của công ty đã thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại trung tâm giao dịch chứng khoán HN
 • Ngày 29/3/2012, 1.044.350 cổ phiếu phát hành lần thứ 1 cho cổ đông hiện hữu chính thức giao dịch bổ sung tại trung tâm giao dịch chứng khoán HN.
 • Ngày 20/03/2015,  741.320 cổ phiếu phát hành lần hai cho  cổ đông hiện hữu.
 • 01/08/2012 Công ty khánh thành cơ sở sản xuất 2 có diện tích trên 50.000  m2
 • Sản xuất  máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
 • Sản xuất máy thông dụng khác;
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác;
 • Đúc sắt, thép;
 • Đúc kim loại màu;
 • Sản xuất mô tơ, máy phát,biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
 • Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất các thiết bị nâng hạ và bốc xếp; Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
 • Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện;
 • Sửa chữa thiết bị khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Thoát nước và xử lý chất thải; Lắp đặt hệ thống điện;
 • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ ở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trọng Tiếu Ông Nguyễn Trọng Tiếu 60 Từ tháng 12 năm 2010 đến ngày 06 tháng 09 năm 2016 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Mạnh Hà Ông Phạm Mạnh Hà 60 Từ ngày 15 tháng 08 năm 2016 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 43 Đến ngày 16 tháng 03 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Bùi Thị Lệ Thủy Bà Bùi Thị Lệ Thủy 47 Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 02 năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Nam Ông Nguyễn Trọng Nam 60 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Tiếu Ông Nguyễn Trọng Tiếu 60 Từ tháng 12 năm 2010 đến ngày 06 tháng 09 năm 2016 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nghiêm Trọng Văn Ông Nghiêm Trọng Văn  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đào Đình Toàn Ông Đào Đình Toàn 54 02/1989 - 9/2002: Nhân viên Kỹ thuật - Phòng Thiết kế kỹ thuật Công ty Chế Tạo B...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Bà Bùi Thị Lệ Thủy Bà Bùi Thị Lệ Thủy 47 Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 02 năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Bùi Thị Lệ Thủy Bà Bùi Thị Lệ Thủy 47 Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 02 năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Dương Việt Nga Bà Dương Việt Nga   Từ ngày 29 tháng 03 năm 2013 đến 22/03/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Chế...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thanh Thủy Bà Nguyễn Thanh Thủy 48 Từ tháng 11 năm 1991 đến tháng 03 năm 2004 : Kế toán lương - Công ty chế tạo bơm...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Ngọc Bảo Ông Nguyễn Ngọc Bảo 41
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews