Công ty niêm yết

DZM Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
Chi tiết

Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 19/01/2001. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất máy phát điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất lò nung hóa khí phế liệu sinh khối rắn; sửa chữa máy móc thiết bijh; lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; sản xuất điện.

  • m bắt và làm chủ được công nghệ lắp ráp, sản xuất và kinh doanh máy phát điện, những sáng lập viên của Công ty đã cùng đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An vào cuối năm 2000.
  • Tháng 6 năm 2001 nhà máy chế tạo máy Dzĩ An chính thức được khánh thành tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương. Ngày 19/01/2001 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000016 của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Dương, thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 07 năm 2007.
  • Trong 7 năm hoạt động, các sản phẩm máy phát điện Diesel với công suất từ 10 đến 1000 KVA của Công ty đã từng bước chiếm lĩnh được thị trường. Hiện nay Công ty đã cung cấp các sản phẩm máy phát điện cho các khách hàng ở tất cả các lĩnh vực như: ngân hàng, công nghiệp, xây dựng, du lịch khách sạn, bất động sản, chế biến - nuôi trồng thuỷ sản, viễn thông, cơ quan Nhà nước, văn phòng,... Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên tất cả các tỉnh thành của đất nước.
  • Sản xuất máy phát điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  • Sản xuất lò nung hóa khí phế liệu sinh khối rắn
  • Sản xuất điện
  • Sửa chữa máy móc thiết bị
  • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp
  • Sản xuất điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Đình Hưng Ông Đặng Đình Hưng 57 Từ năm 1997 đến năm 2000 : Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Anh Thụy Ông Võ Anh Thụy 39 Từ ngày 20 tháng 10 năm 2011 đến ngày 27 tháng 03 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT không điều hành Ông Nguyễn Quang Trung Ông Nguyễn Quang Trung  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT không điều hành Ông Nguyễn Đức Cường Ông Nguyễn Đức Cường 51 Từ năm 1997 đến năm 2003 : Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đặng Đình Hưng Ông Đặng Đình Hưng 57 Từ năm 1997 đến năm 2000 : Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai
Chi tiết...
Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Công Ông Nguyễn Quốc Công  
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Ông Phùng Minh Tuấn Ông Phùng Minh Tuấn 39 Từ năm 2002 đến năm 2007 : Trưởng phòng kinh doanh DNTN Xe cơ giới An Tâm 
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Dương Thị Phương Thảo Bà Dương Thị Phương Thảo  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Đào Ngọc Phương Nam Ông Đào Ngọc Phương Nam  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty