Công ty niêm yết

APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
Chi tiết

Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú được thành lập năm 2003 theo giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 3700480244 (số mới) và 4603000059 (số cũ) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/01/2003. Theo giấy phép ưu đãi đầu tư số: 73/CN-UB do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/06/2003

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú được thành lập năm 2003 theo giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 3700480244 (số mới) và 4603000059 (số cũ) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/01/2003. Theo giấy phép ưu đãi đầu tư số: 73/CN-UB do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/06/2003.
 • Công ty đã tăng Vốn điều lệ 3 lần từ 50 tỷ đồng khi mới thành lập đến tháng 12/2007 Vốn điều lệ của Công ty đã là 86,4 tỷ đồng.
 • APC được Sở Giao dịch chứng khoán tp HCM chập thuận cho niêm yết kể từ ngày 22/01/2010 và chính thức giao dịch từ ngày 05/02/2010
 • Tháng 4/2010 chính thức khởi công xây dựng Nhà máy chiến xạ An Phú Bình Minh tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long.
 • Tháng 6/2010 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86.400.000.000 đồng lên 114.480.000.000 đồng để bổ sung vốn xây dựng Nhà máy chiếu xạ An Phú Bình Minh.
 • Tháng 10/2011 nhà máy chiếu xa An Phú Bình Minh chính thức đi vào hoạt động.
 • Tháng 10/2014, Phát hành 572400 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • Tháng 5/2016, Sáp nhập Công ty TNHH MTV An phú Bình Minh thành chi nhánh của Công ty CP chiếu xạ An Phú. 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh:

 • Chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, các loại dụng cụ y tế, trái cây
 • Dịch vụ bảo quản rau quả đông lạnh
 • Dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm
 • Chiếu xạ bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác
 • Bán buôn thủy hải sản, các sản phẩm từ thịt
 • Bán buôn các mặt hàng nông sản

Địa bàn kinh doanh:

 • Công ty hoạt động kinh doanh ở địa bàn tỉnh Bình Dương và Vĩnh Long.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Võ Thùy Dương Bà Võ Thùy Dương 27 Từ ngày 06 tháng 02 năm 2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Chiếu x...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Huỳnh Thị Bích Loan Bà Huỳnh Thị Bích Loan  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Ngọc Hậu Ông Huỳnh Ngọc Hậu  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Lượng Bà Phạm Thị Lượng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Thái Sơn Ông Võ Thái Sơn 23 Từ tháng 08 năm 2017 : Phó TGĐ kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chiếu xạ An...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Võ Thùy Dương Bà Võ Thùy Dương 27 Từ ngày 06 tháng 02 năm 2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Chiếu x...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Võ Thái Sơn Ông Võ Thái Sơn 23 Từ tháng 08 năm 2017 : Phó TGĐ kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chiếu xạ An...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Ông Nguyễn Ngọc Hoàng 31
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Tống Thị Xuân Thi Bà Tống Thị Xuân Thi  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Yên Bà Nguyễn Thị Yên  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
21-11-2018 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
Tin tức công ty