company.listedcompany

APG Công ty Cổ phần Chứng APG
company.details

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập ngày 15/11/2007. Ngày 05/04/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã APG. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành:

 • 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
 • Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
 • 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
 • 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
 • 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
 • 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN
 • 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
 • 05/04/2010 Chính thức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chin triệu) đồng.
 • 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
 • 17/02/2011 Chuyển địa điểm trụ sở chính về tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/12/2013 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 5, Tòa nhà Grand Building. 31/30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 • 01/03/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồ Hưng Ông Nguyễn Hồ Hưng 48 2007 - 2013: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á 2008 - 2011: Thành viê...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Ông Nguyễn Anh Dũng 48 Từ năm 1999 đến năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Việt Á 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Phương 44 8/2004 - 2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Nội + 2007- 3/2008: Phụ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh 55 1996 - 1998: Trưởng phòng Tiếp thị Công ty Lắp máy 45-1, chi nhánh Hải Phòng + ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
 
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
17-05-2024 APG - CBTT Ký Hợp đồng Kiểm toán Vốn chủ sở hữu (file pdf) 其他报道 pdf
15-05-2024 APG - CBTT Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập & hoạt động công ty chứng khoán (file pdf) 其他报道 pdf
15-05-2024 APG - CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán (đăng ký thay đổi lần thứ 7) (file pdf) 其他报道 pdf
14-05-2024 APG - CBTT NQ HĐQT Thông qua viêc tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên 2024 (file pdf) 其他报道 pdf
10-05-2024 APG - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và ban hành Điều lệ sửa đổi (file pdf) 其他报道 pdf
10-05-2024 APG - CBTT Văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (file pdf) 其他报道 pdf
07-05-2024 APG - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
06-05-2024 APG - CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả chào bán cổ phiểu riêng lẻ (file pdf) 其他报道 pdf
23-04-2024 APG - Công văn của UBCK V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (file pdf) 其他报道 pdf
17-04-2024 APG - CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2024 (file pdf) 财务报告 pdf
16-04-2024 APG - Báo cáo thường niên năm 2023 (file pdf) 年度报告 pdf
11-04-2024 APG - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
01-04-2024 APG - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - mã CK: GKM (file pdf) 其他报道 pdf
29-03-2024 APG - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) (file pdf) 财务安全率 pdf
29-03-2024 APG - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) & Giải trình chênh lệch LNST (file pdf) 财务报告 pdf
29-03-2024 APG - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - mã CK: GKM (file pdf) 其他报道 pdf
28-03-2024 APG - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - mã CK: GKM (file pdf) 其他报道 pdf
25-03-2024 APG - Nghị quyết HĐQT Thông qua Phương án đầu tư BĐS làm địa điểm kinh doanh (file pdf) 其他报道 pdf
25-03-2024 APG - Nghị quyết HĐQT Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024 (file pdf) 其他报道 pdf
04-03-2024 APG - Thông báo Thay đổi người có liên quan của người nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
07-02-2024 APG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
23-01-2024 APG - CBTT Báo cáo Quản trị Công ty (file pdf) 其他报道 pdf
18-01-2024 APG - CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2023 (file pdf) 财务报告 pdf
08-01-2024 APG - Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (file pdf) 其他报道 pdf
08-01-2024 APG - CBTT Mẫu Phiếu Lấy ý kiến và Tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (file pdf) 其他报道 pdf
05-01-2024 APG - Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
02-01-2024 APG - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - mã CK: GKM (file pdf) 其他报道 pdf
29-12-2023 APG - CBTT Nghị quyết HĐQT Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Đơn từ nhiệm (file pdf) 其他报道 pdf
27-12-2023 APG - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - mã CK: GKM (file pdf) 其他报道 pdf
26-12-2023 APG - Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (file pdf) 其他报道 pdf
company.news.companynews