Công ty niêm yết

APG Công ty Cổ phần Chứng APG
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập ngày 15/11/2007. Ngày 05/04/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã APG. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành:

 • 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
 • Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
 • 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
 • 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
 • 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
 • 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN
 • 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
 • 05/04/2010 Chính thức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chin triệu) đồng.
 • 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
 • 17/02/2011 Chuyển địa điểm trụ sở chính về tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/12/2013 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 5, Tòa nhà Grand Building. 31/30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 • 01/03/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồ Hưng Ông Nguyễn Hồ Hưng 48 2007 - 2013: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á 2008 - 2011: Thành viê...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Ông Nguyễn Anh Dũng 48 Từ năm 1999 đến năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Việt Á 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Phương 44 8/2004 - 2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Nội + 2007- 3/2008: Phụ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh 55 1996 - 1998: Trưởng phòng Tiếp thị Công ty Lắp máy 45-1, chi nhánh Hải Phòng + ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Thiên Hà Ông Trần Thiên Hà 47 Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007 : Tổng Giám đốc CTCK Gia Anh
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
 
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 43 Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán trưởng Công ty TNHH OMIC
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
20-03-2023 APG: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 (file rar) Báo cáo khác rar
13-03-2023 APG: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (file pdf) Báo cáo thường niên pdf
08-03-2023 APG: Báo cáo Tỉ lệ ATTC năm 2022 (file pdf) Tỷ lệ an toàn tài chính pdf
08-03-2023 APG: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
24-02-2023 APG: Báo cáo thay đổi sở hữu CĐL. Mã PSG (file pdf) Báo cáo khác pdf
17-02-2023 APG: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (file pdf) Báo cáo khác pdf
15-02-2023 APG: CBTT Nghị quyết HĐQT về kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (file pdf) Báo cáo khác pdf
27-01-2023 APG: Báo cáo quản trị năm 2022 (file pdf) Báo cáo thường niên pdf
18-01-2023 APG: CBTT.TQ thời gian thanh toán gốc TP TDGBH2223001 (file pdf) Báo cáo khác pdf
18-01-2023 APG: CBTT Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
18-01-2023 APG: Công bố thông tin BCTC Quý IV/2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
18-01-2023 APG: CBTT QĐ xử phạt Vi phạm hành chính (file pdf) Báo cáo khác pdf
16-01-2023 APG: CBTT GCN đăng ký địa điểm kinh doanh. PGD: 132 Mai Hắc Đế, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, TP HN (file pdf) Báo cáo khác pdf
13-01-2023 APG: CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB và NCLQ (file pdf) Báo cáo khác pdf
03-01-2023 APG: Thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu APG (file pdf) Báo cáo khác pdf
28-12-2022 APG: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (file pdf) Báo cáo khác pdf
26-12-2022 APG: CBTT NQ HĐQT Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 (file pdf) Báo cáo khác pdf
09-12-2022 APG: CBTT Bất thường QĐ xử phạt VPHC. (file pdf) Báo cáo khác pdf
01-12-2022 APG: CV Giải trình Cổ phiếu APG tăng trần 5 phiên liên tiếp (file pdf) Báo cáo khác pdf
23-11-2022 APG: CV Giải trình Cổ phiếu APG tăng trần 5 phiên liên tiếp (file pdf) Báo cáo khác pdf
02-11-2022 APG: Thông báo thay đổi nhân sự (file pdf) Báo cáo khác pdf
02-11-2022 APG: CBTT NQ HĐQT Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Phụ trách QTCT (file pdf) Báo cáo khác pdf
02-11-2022 APG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (file pdf) Báo cáo khác pdf
27-10-2022 APG: Thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu DDV (file pdf) Báo cáo khác pdf
27-10-2022 APG: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan (file pdf) Báo cáo khác pdf
20-10-2022 APG: Công bố thông tin BCTC Quý III/2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
31-08-2022 APG: CBTT Chấp thuận CCDV. Ứng trước tiền bán CK (file pdf) Báo cáo khác pdf
12-08-2022 APG: Công bố Báo cáo TLATTC bán niên 2022 (file pdf) Tỷ lệ an toàn tài chính pdf
12-08-2022 APG: Công bố BCTC Bán niên năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận bán niên 2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
12-08-2022 APG: CBTT Báo cáo tài chính Bán niên Năm 2022 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
Tin tức công ty