Công ty niêm yết

AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam. Agriseco chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Lịch sử thành lập:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN (Agriseco) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT VN, là Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập trực thuộc NHNO&PTNT VN, được thành lập ngày 20/12/2000 với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng;
 • Agriseco tiến hành cổ phần hóa bắt đầu từ ngày 06/01/2009 đến ngày 23/01/2009 thông qua việc bán đấu giá, phát hành với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên.
 • Đến ngày 10/7/2009, Agriseco chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (Theo Quyết định số 108/UBCK-CP của UBCK NN cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) với số Vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng.
 • 11-12/10/2009: Nhận Giải thưởng – Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” 2009 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; nhận giải thưởng “Công ty chứng khoán tiêu biểu” và “Thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ tiêu biểu trên thị trường chứng khoán” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư (VIR) phối hợp tổ chức.
 • 10/12/2009: Chính thức đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, mã giao dịch AGR.
 • 18/07/2010: Nhận Bằng khen của Bộ Tài chính về những đóng góp cho TTCK trong 10 năm.
 • 20/08/2010: Nâng vốn Điều lệ lên 2.120 tỷ đồng.
 • 13/09/2010: Nhận Giải thưởng – Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” 2010 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam;
 • 22/12/2010: Xếp hạng số 257/1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nhận kỷ nhiệm chương của chương trình Lễ công bố 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • 2/3/2011: Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung v/v CTCP Chứng khoán NHNO&PTNT VN đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển TTCK trong giai đoạn 2000-2010 góp phần vào xây dựng bảo vệ CNXH và Bảo vệ tổ quốc.
 • 10/2011: Sao vàng Đất Việt: Agriseco ở top 200 và là công ty chứng khoán duy nhất đạt giải.
 • 30/11/2012: Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nhận kỷ niệm chương của chương trình Lễ công bố 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.
 • 05/2012: Đưa sản phẩm dịch vụ Môi giới Hợp đồng ra thị trường.
 • 06/2013: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2013 do Báo Nhịp cầu Đầu tư bình chọn.
 • 09/2013: Sao vàng Đất Việt: Agriseco đạt danh hiệu Sao vàng Đất Việt năm 2013 và xếp trong danh sách TOP 200 Thương hiệu Việt Nam.
 • 02/12/2014: Top 100 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng V1000-1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố dựa trên kết quả điều tra và xử lý dữ liệu của Tạp chí Thuế, Tổng cục Thuế, Vietnam Report, báo cáo Vietnamnet và các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Đại lý phát hành chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán.

Địa bàn kinh doanh:

 • Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phan Văn Tuấn Ông Phan Văn Tuấn 40 Từ ngày 23 tháng 09 năm 2015 đến ngày 16 tháng 06 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Hồng Thu Bà Phạm Thị Hồng Thu  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quang Sự Ông Lê Quang Sự  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Mai Khắc Chinh Ông Mai Khắc Chinh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đinh Ngọc Phương Ông Đinh Ngọc Phương  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đinh Ngọc Phương Ông Đinh Ngọc Phương  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Sơn Tùng Ông Lê Sơn Tùng  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Đức Thắng Ông Bùi Đức Thắng 45
Chi tiết...
Giám đốc chi nhánh Ông Nguyễn Hoàng Tùng Ông Nguyễn Hoàng Tùng  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Mai Thị Thủy Bà Mai Thị Thủy 54 Đến ngày 20 tháng 11 năm 2014 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Hạnh Bà Vũ Thị Hạnh  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Thăng Long Ông Nguyễn Thăng Long  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
19-11-2018 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (file pdf) Báo cáo tài chính pdf
Tin tức công ty