Công ty niêm yết

FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi tiết

CTCP Chứng khoán FPT (tên viết tắt: FPTS) là thành viên của Tập đoàn FPT, được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007. Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Hoạt động tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký và quản lý cổ đông...

Quá trình hình thành và phát triển

 • 13/07/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được cấp phép thành lập và hoạt động theo giấy phép số 59/UBCK-GP của UBCKNN
 • 24/10/2007 Theo quyết định số 58/QĐ-UBCK của UBCKNN, Công ty được chấp thuận về việc lập chi nhánh Hồ Chí Minh, tại Tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q1, TP HCM
 • 04/12/2007: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 90/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP. Theo đó vốn điều lệ mới của công ty là 440 tỷ đồng 
 • 09/05/2008: Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 127/UBCK-GP bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
 • 09/06/2008: Công ty được chấp thuận thành lập chi nhánh Đà Nẵng, tại Số 09 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo quyết định số 392/QD-UBCK
 • 13/04/2011: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 26/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 440.000.000.000 đồng lên 550.000.000.000 VNĐ
 • 18/06/2012: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 94/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 550.000.000.000 đồng lên 733.323.900.000 VNĐ
 • 30/12/2013: Hoàn thành mua trụ sở chi nhánh FPTS TP Đà Nẵng và FPTS TP Hồ Chí Minh. Ngày 30/12/2013, theo CV chấp thuận số 930/QĐ-UBCK, chi nhánh FPTS Đà Nẵng chuyển trụ sở sang địa chỉ mới tại 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • 02/04/2014: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 258/QĐ-UBCK chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
 • 23/06/2015: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 31/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 733.323.900.000 đồng lên 806.648.700.000 VNĐ
 • 08/06/2016: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 16/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 806.648.700.000 đồng lên 903.437.270.000 VNĐ

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Môi giới chứng khoán.
 • Hoạt động tự doanh chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
 • Lưu ký và quản lý cổ đông.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Điệp Tùng Ông Nguyễn Điệp Tùng 51 + 1991 - 1993 : Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán Công ty FPT. + 1993 - 2004 : Kế t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Sơn Giang Ông Đỗ Sơn Giang 46 + 1997 - 2000 : Kế toán viên - Công ty CP FPT + 2001 - 2003 : Phó ban kế hoạch t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Shuzo Shikata Ông Shuzo Shikata 39 Từ tháng 03 năm 2016 đến ngày 24 tháng 01 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Khắc Thành Ông Nguyễn Khắc Thành 55 Từ tháng 03 năm 2011 đến ngày 10 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Điệp Tùng Ông Nguyễn Điệp Tùng 51 + 1991 - 1993 : Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán Công ty FPT. + 1993 - 2004 : Kế t...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Trung Ông Nguyễn Văn Trung 44 Từ tháng 06 năm 2007 đến ngày 10 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Giám đốc chi nhánh TP.HCM Bà Tưởng Nữ Thu Lan Bà Tưởng Nữ Thu Lan  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thị Thu Hương Ông Nguyễn Thị Thu Hương 45 + 08/1994 - 06/2003: Kế toán - Công ty Phát triển đầu tư Công nghệ FPT + 07/2003...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đỗ Thị Hương Bà Đỗ Thị Hương 46 1994-1995: nhân viên phòng kế toán - Công ty Cổ phần FPT + 1996-2003: Kế toán tổ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Phương 63 + 1980 – 1984 : Kế toán viên - Nông trường Thống nhất – Thanh Hóa + 1985 – 1990 ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Eiichiro So Ông Eiichiro So   Từ ngày 17 tháng 04 năm 2014 đến ngày 22 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Ngâ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Trịnh Thanh Hằng Bà Trịnh Thanh Hằng  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty