Công ty niêm yết

CTS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Chi tiết

Tiền thân của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập ngày 01/09/2000. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán và thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01 tháng 09 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000010 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPHĐKD ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước; điều chỉnh lần thứ ba theo Quyết định số 156/UBCK-GP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Đ ến ngày 11 tháng 6 năm 2009, theo Quyết định số 306/QĐ-HĐQT-NHCT44 của Hội đồng quản trị ngân hàng công thương Việt Nam về việc phê chuẩn kết quả cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty TNHH Chứng khoán Công thương được phê duyệt kết quả cổ phần hóa, chuyển thành Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, với vốn điều lệ là 789.934.000.000 đồng.
 • Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 73/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009.
 • Năm 2010 - 2013, Là một trong những công ty chứng khoán hoạt động có hiệu quả nhất thị trường. Hoạt động kinh doanh luôn duy trì sự an toàn và ổn định.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Môi giới Chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hạ Quang Vũ Ông Hạ Quang Vũ 58 Từ tháng 04 năm 2015 đến ngày 30 tháng 03 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Khổng Phan Đức Ông Khổng Phan Đức   1999 – 01/2000 : Nhân viên kinh doanh – CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình B...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung   Từ ngày 16 tháng 06 năm 2014 đến ngày 20 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Lê Thế Mạnh Ông Lê Thế Mạnh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Đặng Thị Việt Hà Bà Đặng Thị Việt Hà  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Khổng Phan Đức Ông Khổng Phan Đức   1999 – 01/2000 : Nhân viên kinh doanh – CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình B...
Chi tiết...
GĐ Khối Tư vấn Tài chính DN Ông Chu Mạnh Hiền Ông Chu Mạnh Hiền 48 GĐ Khối Tư vấn Tài chính DN kiêm Trưởng phòng Tư vấn Tài chính DN
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Thái Hoàng Long Ông Thái Hoàng Long   Từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc c...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Chu Mạnh Hiền Ông Chu Mạnh Hiền 48 GĐ Khối Tư vấn Tài chính DN kiêm Trưởng phòng Tư vấn Tài chính DN
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Phan Hải Sâm Bà Phan Hải Sâm 44 Từ ngày 01 tháng 09 năm 2015 đến ngày 30 tháng 07 năm 2018 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Minh Giang Ông Nguyễn Minh Giang 45 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2009 đến ngày 30 tháng 07 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Trưởng phòng Kế toán Bà Nguyễn Thị Tú Anh Bà Nguyễn Thị Tú Anh   Từ tháng 11 năm 2016 đến nay : Trưởng phòng Kế toán tài chính – CTCP Chứng khoán...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Đinh Huy Kiên Ông Đinh Huy Kiên 47 Đến ngày 16 tháng 06 năm 2014 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thế Hưng Ông Nguyễn Thế Hưng   09/1996 – 31/12/1998: Cán bộ Tín dụng, Phòng Kinh doanh – Ngân hàng Công Thương ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lâm Thị Thu Hường Bà Lâm Thị Thu Hường 36 10/2006 – 06/2009: Cán bộ phòng Môi giới và Lưu ký – Công ty TNHH Chứng khoán Ng...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Giang Ông Nguyễn Minh Giang 45 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2009 đến ngày 30 tháng 07 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Giám đốc chi nhánh Ông Hà Ngọc Hùng Ông Hà Ngọc Hùng  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty