Company list

CDC Công ty Cổ phần Chương Dương
Details

Công Ty Cổ Phần Chương Dương (viết tắt là Chương Dương Corp.) là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Chương Dương Corp. là công ty có truyền thống lâu đời tại Việt Nam, tiền thân là hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng Eiffel (Cộng Hoà Pháp). Từ năm 1977 Eiffel Asia được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam để trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu ở khu vực phía nam. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công ty đã từng có những tên gọi là : xí nghiệp lắp máy; Công ty Xây lắp, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương và nay là Công ty Cổ phần Chương Dương.

Lịch sử hình thành:

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương (viết tắt là Chương Dương ACIC) là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Chương Dương ACIC là công ty có truyền thống lâu đời tại việt nam, tiền thân là hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng Eiffel (Cộng Hoà Pháp).
 • Từ năm 1977 Eiffel Asia được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam để trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu ở khu vực phía nam. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công ty đã từng có những tên gọi là : xí nghiệp lắp máy; công ty xây lắp và ngày nay là công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Chương Dương.
 • Ngày 20/11/2003, Cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương - Chương Dương ACIC (theo quyết định số 1589/QĐ - BXD). Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã chứng khoán là CDC) chính thức đưa 3,6 triệu cổ phiếu vào giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội vào tháng 12/2007;
 • Tháng 4/2009: Đổi tên là Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC). Tháng 9/2010 hơn 12,465,715 cổ phiếu được chuyển tư Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào niêm yết tại Sở gioa dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Năm 2011: Tăng vốn lên 149,588 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
 • Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường), bến cảng, sân bay.
 • Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện từ 0.4 kv đến 110 kv.
 • Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, đóng và ép cọc.
 • Sản xuất, kinh doanh cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.
 • Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng.
 • Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp.
 • Thiết kế, chế tạo, gia công và và lắp đặt thiết bị áp lực và thiết bị nâng.
 • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế nội – ngoại thất công trình.
 • Thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
 • Thiết kế lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Mai Cường Ông Trần Mai Cường 51 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến ngày 01 tháng 04 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Tú Oanh Bà Nguyễn Thị Tú Oanh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Văn Minh Hoàng Ông Văn Minh Hoàng 54 Từ tháng 02 năm 2011 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Chính Ông Lê Văn Chính 56 Từ ngày 24 tháng 02 năm 2009 đến ngày 21 tháng 10 năm 2011 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Hoàng Thị Hoài Linh Bà Hoàng Thị Hoài Linh  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Văn Minh Hoàng Ông Văn Minh Hoàng 54 Từ tháng 02 năm 2011 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Trung Thành Ông Lê Trung Thành 42
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Chính Ông Lê Văn Chính 56 Từ ngày 24 tháng 02 năm 2009 đến ngày 21 tháng 10 năm 2011 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hồ Minh Trí Ông Hồ Minh Trí  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Phạm Hữu Hòa Ông Phạm Hữu Hòa 63
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung 51
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đặng Công Danh Ông Đặng Công Danh  
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News