Company list

CVT Công ty Cổ phần CMC
Details

Công ty Cổ phần CMC là doanh nghiệp độc lập được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành công ty cổ phần CMC ngày 23/03/2006. Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đường ống thoát nước và phụ kiện nước,...; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; gia công lắp đặt thiết bị trong ngành công nghiệp, thủy lợi, dân dụng, giao thông...

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần CMC tiền thân là Nhà máy Bê tông Việt Trì được thành lập từ những năm 1960, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng - Bộ xây dựng. Là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập tại Quyết định số 126A/BXD-TCLD ngày 26 tháng 03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;
 • 23/03/2006, Công ty Công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng tiến hàng cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần CMC với VĐL 80 tỷ đồng.
 • Tháng 9 năm 2010 Công ty triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2010 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 tại khu công nghiệp Thụy vân Thành phố Việt trì với công suất giai đoạn 1 là 5 triệu m2/năm. Đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 8 năm 2012.
 • Tháng 1 năm 2015 Công ty triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCDTN năm 2014 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 ( giai đoạn 2) tại khu công nghiệp Thụy Vân Thành phố Việt Trì với công suất giai đoạn 2 là 5 triệu m2/năm. Nâng công suất lên 10 triệu m2/năm. Đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 8 năm 2015.

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Sản xuất kinh doanh: vật liệu xây dựng (gạch ngói, các loại tấm lợp...), đường ống thoát nước và phụ kiện nước, thiết bị gia công chế biến gỗ dân dụng và gỗ xây dựng, cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp, lắp đặt đường điện chiếu sáng trang trí nội thất ngoại thất;
 • Gia công lắp đặt thiết bị trong các ngành công nghiệp, thủy lợi dân dụng giao thông và chuyên ngành cấp thoát nước;
 • Kinh doanh than nhiên liệu chất đốt;
 • Kinh doanh vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ;
 • Kinh doanh thưowng mại tổng hợp
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Kinh doanh hàng kim khí, vật liệu điện
 • Khai thác đá,cát,sỏi,đất sét, các khoáng hóa chất, khoáng phân bón và các khoáng khác: caolin, fenspat...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quang Huy Ông Nguyễn Quang Huy 55 Từ ngày 12 tháng 05 năm 2011 đến ngày 19 tháng 09 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Dương Quốc Chính Ông Dương Quốc Chính 62 Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CMC - ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Kiều Thế Vinh Ông Kiều Thế Vinh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thành Chung Ông Nguyễn Thành Chung 44
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tạ Quang Vững Ông Tạ Quang Vững 40 Từ ngày 12 tháng 05 năm 2011 đến ngày 09 tháng 05 năm 2015 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Hoàn Ông Nguyễn Ngọc Hoàn   Thư ký HĐQT, người công bố thông tin Công ty Cổ phần CMC
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quang Huy Ông Nguyễn Quang Huy 55 Từ ngày 12 tháng 05 năm 2011 đến ngày 19 tháng 09 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Dương Quốc Chính Ông Dương Quốc Chính 62 Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CMC - ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đỗ Phúc Viện Ông Đỗ Phúc Viện 57 Đến ngày 05 tháng 05 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CMC
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Tạ Quang Vững Ông Tạ Quang Vững 40 Từ ngày 12 tháng 05 năm 2011 đến ngày 09 tháng 05 năm 2015 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Dương Quốc Chính Ông Dương Quốc Chính 62 Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CMC - ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Ngân Hà Bà Nguyễn Thị Ngân Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Bùi Nhân Chương Ông Bùi Nhân Chương   Từ ngày 09 tháng 05 năm 2015 đến ngày 05 tháng 05 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Minh Tuấn Ông Nguyễn Minh Tuấn  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Phạm Anh Tuấn Ông Phạm Anh Tuấn  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News