Company list

CMI Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam
Details

Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMISTONE) tiền thân là Công ty CP CAVICO Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập ngày 03/10/2007. CMISTONE có nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó lĩnh vực xây lắp, khai thác, sản xuất chế biến đá, khoáng sản là một trong những lĩnh vực chủ chốt.

 • Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập ngày 03/10/2007 với tên công ty ban đầu là Công ty cổ phần Cavico khai thác khoáng sản. Sau ba lần thay đối đăng ký kinh doanh, hiện nay Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp. Công ty cổ phần Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam đã nhận được giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009.
 • Ngày 28/2/2010, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 23.859.860.000 đồng lên 57.000.000.000 đồng ghi nhận số vốn điều lệ mới là 57 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102381001 lần đầu ngày 03/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/04/2010.
 • Đến 3/2014, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã tăng ký vốn điều lệ lên 100 tỷ đông. 
 • Đến 03/04/2015,  Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã tăng ký vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng. 
 • Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm)
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí
 • Buôn bán máy móc, thiết bị công nghệ ngành chế biến khoáng sản
 • Buôn bán các thiết bị phương tiện vận tải, ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng xe cơ giới thi công công trình, các phương tiện vận tải đường thủy và phụ tùng của chúng
 • Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, cát, sỏi) và vật liệu trang trí nội ngoại thất
 • Kinh doanh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng và theo tuyến cố định
 • Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế)
 • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
 • Xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh
 • Kinh doanh xăng dầu, thiết bị xăng dầu, nhớt (Chỉ hoạt động khi được cấp chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
 • Kinh doanh bất động sản
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản
 • Dịch vụ quản lý bất động sản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hữu Chung Ông Nguyễn Hữu Chung 54 Từ ngày 31 tháng 07 năm 2017 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Thanh Hiệp Ông Trần Thanh Hiệp 39 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 21 tháng 08 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Nguyễn Văn Hùng 39 Từ ngày 08 tháng 08 năm 2017 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 : Người được ủy quyền...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đức Phong Ông Nguyễn Đức Phong   Đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần CMISTONE Việt Na...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Thanh Hữu Ông Trần Thanh Hữu   Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Trung Ông Nguyễn Hữu Trung 43 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 30 tháng 11 năm 3016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Thanh Hữu Ông Trần Thanh Hữu   Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phụ trách Kế toán Bà Trần Thị Hiền Bà Trần Thị Hiền 28 Chủ tịch danh dự ''
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Kiều Việt Cường Ông Kiều Việt Cường   Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Văn Phương Ông Lê Văn Phương   Thành viên BKS Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trịnh Hải Lý Bà Trịnh Hải Lý  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Trương Viết Hoàn Ông Trương Viết Hoàn  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News