Công ty niêm yết

CNG Công ty cổ phần CNG Việt Nam
Chi tiết

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam) được thành lập vào ngày 28/05/2007, do các cổ đông là Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas South), Tổng công ty cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC), Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp (PV Gas D) trong tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và một số các công ty khác của Việt Nam như Habu Bank, IEV Energy (Malaysia), Sơn Anh…chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén thiên nhiên.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam được thành lập vào ngày 28/5/2007 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 do Ban Quản lý KCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp với vốn điều lệ ban đầu là 19.2 tỷ đồng, trên cơ sở góp vốn của các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Dung Dịch Khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí – Công ty Cổ Phần (DMC) (51% vốn điều lệ),  Công ty IEV Energy Sdn. Bhd (Malaysia) (42% vốn điều lệ), Công ty TNHH Sơn Anh (7% vốn điều lệ). CNG Vietnam chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén thiên nhiên (Compressed Natural Gas - CNG) để cung cấp cho các nhà máy có sử dụng nhiệt năng trong quá trình sản xuất, chế biến; phục vụ cho các khu chung cư và được sử dụng như là nhiên liệu thay thế xăng dầu trong ngành giao thông vận tải.
 • Năm 2008, CNG VIETNAM tăng vốn điều lệ lên 67.200.000.000 (sáu mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng) với sự tham gia triệu đồng) với sự tham gia góp vốn thêm của các cổ đông: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp (PVGas D).
 • Năm 2009, Tổng Công ty Khí Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại CNG VIETNAM sang Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam - PVGas South. CNG VIETNAM tiếp tục phát triển mở rộng thị trường phân phối khí CNG thông qua việc đầu tư thực hiện dự án: Nâng công suất nhà máy CNG Phú Mỹ lên 70 triệu Sm3.
 • Năm 2010, Để thực hiện đầu tư các dự án mở rộng sản xuât, Công ty đã phát hành 5.780.000 cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ từ 67,2 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, cán bộ chủ chốt và cổ đông chiến lược của Công ty theo Nghị quyết số 314/NQ - ĐHĐCĐ/2010 của ĐHĐCĐ ngày 02/04/2010.
 • Từ tháng 3/2011, Sau khi hệ thống nén khí giai đoạn điều chỉnh chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, tổng công suất thiết kế CNG chính thức đạt 70 triệu Sm3, cung cấp khí cho 21 khách hàng tại các khu vực Nhơn Trạch, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An. Sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ lên 203,1 tỷ đồng, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cấp quyết định số 167/2011/QĐ - SGDHCM, chấp thuận việc đăng ký niêm yết cổ phiếu CNG trên sàn giao dịch. Ngày 23/11/2011 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose) với số lượng 20.312.038 cổ phiếu, mã chứng khoán là CNG.
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ lên 213,28 tỷ đồng.
 • Ngày 25/09/2013, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 213,28 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng.
 • Ngày 08/07/2014, CNG Việt Nam phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Công ty tại miền Bắc.
 • Năm 2015, đánh dấu sự thành  công của CNG Việt Nam trong  chiến lược mở rộng thị trường tại khu vực phía Bắc. Theo đó, CNG Việt Nam đã chính thức cấp khí tại khu vực này, giúp nâng tổng lượng khí CNG Việt Nam cung cấp cho khách hàng đạt mốc gần 94,3 triệu Sm3, tăng trưởng mạnh 26,4% so với năm 2014.
 •  Ngày 14/3/2016, PVGas trở thành cổ đông lớn của CNG Việt Nam với  tỷ lệ nắm giữ 56% vốn điều lệ, sau khi mua lại toàn bộ cổ phần từ PVGas South.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, chiết nạp và kinh doanh khí thiên nhiên CNG, LNG và LPG; 
 • Cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu thiên nhiên CNG, LNG và LPG;
 • Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG, LNG và LPG và kinh doanh các nhiên liệu khác theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí;
 • Mua bán và cho thuê thiết bị công nghiệp phục vụ công trình khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Bà Nguyễn Thị Hồng Hải 46
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Văn Đản Ông Bùi Văn Đản 54 Từ tháng 09 năm 2009 đến nay : Phó giám đốc Công ty CP CNG Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Văn Thực Ông Vũ Văn Thực 43 Từ ngày 16 tháng 10 năm 2014 đến ngày 07 tháng 04 năm 2016 : Phó Giám đốc Công t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Đình Đạt Ông Phạm Đình Đạt 57 Từ tháng 09 năm 2007 đến ngày 15 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Tổng Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Lê Thị Thu Giang Bà Lê Thị Thu Giang 46 Từ ngày 20 tháng 12 năm 2012 đến ngày 15 tháng 05 năm 2013 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đặng Văn Vĩnh Ông Đặng Văn Vĩnh 52 Đến ngày 07 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần CNG Việt Nam
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Quang Đán Ông Trần Quang Đán 56
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Văn Đản Ông Bùi Văn Đản 54 Từ tháng 09 năm 2009 đến nay : Phó giám đốc Công ty CP CNG Việt Nam
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Nguyên Vũ Ông Nguyễn Nguyên Vũ 48
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trương Mạnh Thắng Ông Trương Mạnh Thắng 44 Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 18 tháng 05 năm 2016 : Phó Giám đốc Công t...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng 35
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phan Thị Kim Thoa Bà Phan Thị Kim Thoa 52 Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Kim Yến Bà Nguyễn Thị Kim Yến 47 Từ năm 2015 đến nay : Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Quang Bá Ông Nguyễn Quang Bá 34 Từ năm 2014 đến nay : Phó phòng Tài chính tổng hợp và quản lý đầu tư thuộc Ban T...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty