company.listedcompany

CJC Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung
company.details

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ xí nghiệp Cơ điện trực thuộc Công ty Điện lực 3(nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung), chính thức thành lập từ ngày 03/02/2006. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty nhận được nhiều huân, huy chương, bằng khen do các Cơ quan Ban ngành trao tặng...

 • Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung tiền thân là Xí Nghiệp sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3, được thành lập theo QĐ số 207/NL/TCCB ngày 22/4/1987 của Bộ Năng lượng 
 • Ngày 19/10/1991 Bộ Năng lượng có QĐ số 531/NL/TCCB-LĐ, tách riêng bộ phận thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện và thành lập Xí nghiệp Cơ Điện, trực thuộc Công ty Điện lực 3.
 • Ngày 30/6/1993 Xí nghiệp Cơ Điện được thành lập lại theo QĐ số 560 NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng với ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa gia công, cải tạo các thiết bị điện chuyên ngành; xây lắp đường dây và trạm điện trung hạ thế. 
 • Ngày 06/10/2005 Bộ Công nghiệp có quyết định số 3146/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ Điện thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 18 tháng 01 năm 2006 Công ty cổ phần cơ điện 3 được đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung theo Quyết định số 391/BCN-TCCB của Bộ Công nghiệp và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006. Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung hiện nay là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam.
 • Ngày 20/11/2006, cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Thi ết kế, chế tạo, lắp đặt các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cho các công trình thủy điện, nhiệt điện và các kết cấu cơ khí khác;
 • Thiết kế, chế tạo, sửa chữa các thiết bị chịu áp lực và các thiết bị nâng;
 • Hoàn thiện bề mặt sản phẩm bằng các phương pháp: mạ nhúng kẽm nóng, mạ điện phân, sơn tĩnh điện;
 • Sản xuất các loại dây, cáp điện; sửa chữa cải tạo máy biến áp và các thiết bị điện khác;
 • Kinh doanh, mua bán vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí và điện lực;
 • Kinh doanh vận tải hàng, xếp dỡ hàng hóa;
 • Dịch vụ tư vấn và trợ giúp điều hành cho các công trình, dự án thuỷ điện, nhiệt điện và các thiết bị cơ khí kết cấu khác;
 • Thẩm tra thiết kế, kỹ thuật thiết bị cơ khí cho các công trình, dự án thuỷ điện, nhiệt điện và các kết cấu cơ khí khác;
 • Kiểm tra không phá huỷ mối hàn;
 • Sửa chữa phục hồi, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng bảo trì, lọc dầu thiết bị điện và máy biến áp đến 500kV;
 • Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán công trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hữu Thắng Ông Nguyễn Hữu Thắng 43
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Việt Hải Ông Ngô Việt Hải 62 Từ tháng 02 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009 : Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty CP C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hijae Lee Ông Hijae Lee  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Minh Châu Ông Hoàng Minh Châu 47 Từ ngày 27 tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ ph...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bạch Quốc Trung Ông Bạch Quốc Trung  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hoàng Minh Châu Ông Hoàng Minh Châu 47 Từ ngày 27 tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ ph...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Hân Ông Ngô Hân 56
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Thành Lâm Ông Lê Thành Lâm  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh 41
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Ngân Hà Bà Phạm Thị Ngân Hà 34
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Huỳnh Thị Như Hiền Bà Huỳnh Thị Như Hiền  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh 41
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews