Company list

EMC Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
Details

Từ tháng 8/1976 đến tháng 12/1984 đơn vị có tên là Nhà máy Điện Diesel trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam và sau đó là Công ty Điện lực 2. Tháng 12/1984 đến tháng 10/1996 nhà máy được đổi tên là Nhà máy sửa chữa Cơ Điện. Tháng 10/1996 đến tháng 6/1999 có tên mới là Nhà máy Cơ Điện Thủ Đức. Ngày 26/01/2007 Bộ công nghiệp đã có quyết định số 337/QĐ-BCN phê quyệt phương án và chuyển công ty Cơ Điện Thủ Đức thành công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tiền thân là nhà máy sửa chữa cơ điện – một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc công ty Điện Lực 2, thành lập từnăm 1976. Theo quyết định số31/1999/QĐ-BCN ngày 03/06/1999 của Bộcông nghiệp, công ty được thành lập và đổi tên thành Công ty Cơ Điện Thủ Đức.
  • Theo Quyết định số337/QĐ-BCN, ngày 26/01/2007 của Bộ Công nghiệp; Quyết định số 1092/QĐ-BCT ngày 15/10/2007 của BộCông Thương, Công ty Cơ Điện Thủ Đức được duyệt phương án cổphần hoá chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Ngày 02/01/2008, Công ty đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổphần, do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam giữ cổ phần chi phối.
  • Ngày 07/04/2008, CTCP Cơ Điện Thủ Đức đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
  • Ngày 29/11/2012, theo Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số: 128/QĐ - SGDHCM, ngày 31/8/2012 của Sở Giao dịch chưng khoán TP. HCM, CTCP Cơ điện chính thức đăng ký niêm yết 8.073.000cp của Công ty trên sàn giao dịch TP. HCM với mã chứng khoán EMC
  • Năm 2016, Công ty phát hành thành công 3.400.000 cổ phần ra công chúng và đã niêm yết bổ sung trên HOSE. Đồng thời Công ty cũng đã tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 ngày 20/06/2016 tăng vốn điều lệ từ 80.730.000.000 đồng lên 114.730.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Chế tạo máy biến áp, Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại. Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện;
  • Sửa chữa và lắp đặt các tổ máy phát điện điện Diesel. Khai thác, xây dựng các công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.  Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220KV. Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500KV. Sản Xuất các loại cáp điện, dây điện từ.
  • Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng thiết bị điện và thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa.
  • Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh). Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi.
  • Kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn pháp lý).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Minh Quang Ông Nguyễn Minh Quang 58 Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 10 năm 1999 : Trưởng phòng tổ chức Lao động Đào t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Quốc Việt Ông Đặng Quốc Việt  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Minh Bách Ông Hoàng Minh Bách  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồ Đắc Ngọc Ông Hồ Đắc Ngọc  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Bùi Phước Quãng Ông Bùi Phước Quãng 51 Từ tháng 07 năm 2015 đến nay : Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện Thủ Đức
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phùng Quang Khang Ông Phùng Quang Khang   01/1993 - 11/1997: Công tác tại Phòng Kế hoạch Nhà máy Cơ điện - Công ty Điện lự...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Huỳnh Vĩnh Phú Ông Huỳnh Vĩnh Phú   Từ năm 2004 đến tháng 06 năm 2016 : Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Trưởng phòng kế...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thái Sơn Ông Nguyễn Thái Sơn  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Nguyễn Đăng Minh Ông Nguyễn Đăng Minh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Quỳnh Bà Nguyễn Thị Quỳnh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Văn Thiệp Ông Trần Văn Thiệp  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Quang Ông Nguyễn Minh Quang 58 Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 10 năm 1999 : Trưởng phòng tổ chức Lao động Đào t...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News