Company list

CKV Công ty Cổ phần COKYVINA
Details

Là một trong những doanh nghiệp cổ phần với 49% vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Với bề dày lịch sử, Công ty cổ phần COKYVINA luôn coi trọng và phát huy truyền thống vốn có từ những ngày đầu thành lập đồng thời không ngừng đổi mới, hoàn thiện, hoà nhập với xu thế phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.

 • Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông tiền thân là Công ty dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Bưu chính Viễn thông gọi tắt là Công ty dịch vụ kỹ thuật -Vật tư Bưu điện, một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng cục Bưu điện, được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-TCCBLĐ ngày 30 tháng 3 năm 1990 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện từ việc hợp nhất hai công ty: Công ty Dịch vụ kỹ thuật viễn thông Việt Nam (1987) và Công ty Vật tư Bưu điện (1955).
 • Thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển của toàn ngành Bưu chính viễn thông, ngày 15 tháng 3 năm 1993, Công ty được thành lập lại với tên gọi “Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư bưu điện - COKYVINA” theo Quyết định số 197/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Công ty có vốn kinh doanh ban đầu là 4.495 triệu đồng.
 • Năm 1995, sau khi Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng công ty 91 trực thuộc Chính Phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện có quyết định số 426/TCCB-LĐ ngày 9/9/1996 về việc thành lập Công ty vật tư Bưu điện 1 (COKYVINA) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam.
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2005, Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông theo Quyết định số 45/2004/QĐ- BBCVT ngày 05/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông với mức vốn điều lệ đăng ký là 27.000.000.000 đồng.
 • Ngày 24/06/2009, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty, với số lượng 81.000 cổ phần (2% vốn điều lệ, theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 24/06/2009) tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty giảm xuống còn 49%. Giấy chứng nhận Đăng ký inh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần 3 ngày 01/07/2009.
 • Ngày 15/12/2009 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 821/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông: Ngày 11/3/2010 cổ phiếu của Công ty Cokyvina đã được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là CKV
 • Ngày 15/08/2012 Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông đã chuyển đổi tên Công ty thành Công ty CP COKYVINA
 • Kinh doanh, XNK trực tiếp, sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, giao thông, công trình, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
 • Kinh doanh các dịch vụ trong các lĩnh vực: bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, đại lý bảo hiểm, giao nhận và vận chuyển hàng hóa, cho thuê kho bãi, cho thuê thiết bị, phương tiện, nhận ủy thác XNK, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành, sửa chữa các sản phẩm thuộc các ngành kinh doanh, khai thuê hải quan, tư vấn ký kết hợp đồng kinh tế và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý)
 • Đầu tư trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tài chính, công nghiệp, nhà ở, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
 • Sản xuất, kinh doanh các lọai dây và cáp thông tin (sợi đồng và sợi quang), dây và cáp điện dân dụng, cáp điện lực, nguyên liệu, vật liệu viễn thông, vật liệu điện dân dụng; các sản phẩm dây đồng (dây đồng, dây quang), lõi đồng (lõi đồng, lõi quang), bôbin nhựa, bôbin sắt, bôbin gỗ.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh Ông Phạm Ngọc Ninh 57 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2012 đến ngày 03 tháng 07 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Mạnh Hùng Ông Ngô Mạnh Hùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Kim Việt Ông Nguyễn Kim Việt  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lý Chí Đức Ông Lý Chí Đức 41 Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 07 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vật tư Bưu đ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Trần Thị Tuyết Mai 48 Từ tháng 08 năm 2004 đến tháng 01 năm 2008 : P.trưởng phòng Kế toán COKYVINA
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lý Chí Đức Ông Lý Chí Đức 41 Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 07 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vật tư Bưu đ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phan Văn An Ông Phan Văn An 60 Từ năm 2001 đến năm 2013 : Chuyên viên Tập đoàn BCVTVN
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Xuân Hoàng Ông Lê Xuân Hoàng   Từ năm 1983 đến năm 1992 : Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu than và cung ứng ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Phan Thị Thanh Sâm Bà Phan Thị Thanh Sâm  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Phương Liễu Bà Nguyễn Thị Phương Liễu  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Tâm Bà Nguyễn Thị Tâm  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Lê Châu Ông Phạm Lê Châu  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Thái Hồng Đông Ông Thái Hồng Đông  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Lê Xuân Hoàng Ông Lê Xuân Hoàng   Từ năm 1983 đến năm 1992 : Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu than và cung ứng ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News