Company list

CIG Công ty Cổ phần COMA18
Details

Là một doanh nghiệp cổ phần hoạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) – Bộ Xây dựng và được chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 theo Quyết định số 2102/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Ngày 23/12/2010, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần COMA 18.

 • Công ty Cổ phần Coma18, tiền thân là Công ty Cơ khí điện Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 471/QĐ-UB ngày 14/10/1973 của UBND tỉnh Hà Tây, được chuyển giao về Tổng công ty Cơ khí Xây dựng theo Quyết định số 1750 QĐ/UB ngày 25/12/2002 của UBND tỉnh Hà Tây và quyết định số 03/QĐ-BXD ngày 20/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 13 ngày 21/04/2014.
 • Công ty chuyển đooir hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang CTCP từ 21/12/2005 theo quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ Xây dựng.
 • Ngày 19/07/2011, cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với số lượng cổ phiêu niêm yết là 12.000.000 cp theo thông báo số 641/2011/TB-SGDHCM.
 • Ngày 10/02/2012, công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm 1.439.947 cổ phiếu theo thông báo số 39/2010/TB-SDGHCM\
 • Ngày 06/03/2013 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức hội đồng cổ đong thường niên năm 2013
 • Ngày 28/03/2013, tổ chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Ngành nghề kinh doanh:

 
 • Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 thay đổi lần thứ 13 ngày 21/04/2014, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: 
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đáu giá quyền sửa dụng đất.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Kinh doanh bất động sản.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, bến cảng, công trình kiến trúc hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, các công trình đường dây điện, trạm biến áp điện;
 • Xây dựng cầu cảng, bến cảng, đê điều, cầu cống;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế kiến trúc và thiết kế quy hoạch các công trình xây dựng;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Giám sát thi công xây dựng
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án xây dựng
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Chi tiết: Lắp đặt thang máy, thang cuốn;
 • Thi công lắp đặt hệ thống an ninh bảo vệ
 • Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc;
 • Lắp đặt các thiết bị nâng hạ, cột Vi ba.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quang Đông Ông Bùi Quang Đông 43 Từ ngày 23 tháng 06 năm 2016 đến ngày 01 tháng 08 năm 2017 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quang Hải Ông Lê Quang Hải  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hưng Ông Nguyễn Văn Hưng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Tĩnh Ông Nguyễn Văn Tĩnh   Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 đến ngày 04 tháng 04 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quang Khuê Ông Đỗ Quang Khuê  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Đức Minh Ông Trần Đức Minh  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đỗ Quang Khuê Ông Đỗ Quang Khuê  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Quang Đông Ông Bùi Quang Đông 43 Từ ngày 23 tháng 06 năm 2016 đến ngày 01 tháng 08 năm 2017 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Vũ Thị Bình Bà Vũ Thị Bình  
Chi tiết...
Phó phòng Tài chính Kế hoạch Bà Vũ Thị Bình Bà Vũ Thị Bình  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Đoàn Thị Thúy Hằng Bà Đoàn Thị Thúy Hằng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Vân Anh Bà Lê Thị Vân Anh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Dương Thị Thu Hà Ông Dương Thị Thu Hà  
Chi tiết
Attach Files
Date Title Type Download
News