Company list

CT6 Công ty Cổ phần Công trình 6
Details

Được thành lập tháng 3 năm 1956, qua trên 50 năm xây dựng và trưởng thành , cán bộ công nhân viên công ty đã vinh dự , tự hào được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: nhiều Huân chương Lao động, các Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; ba lần được nhà nước phong tặng danh hiệu ANH HÙNG và đầu năm 2006 công ty được phong tặng huân chương Hồ chí Minh. Với năng lực của mình,công ty có khả năng thi công được nhiều loại công trình với yêu cầu kỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng tốt và tiến độ nhanh nhất .

 • Tiền thân của Công ty là đội đại tu đường thuộc Tổng cục đường sắt Việt Nam được thành lập tháng 03 năm 1956.
 • Năm 1960, Đội đại tu đường được đổi tên là Đội đường, năm 1966 đổi thành Chi đội 6 và năm 1971 được đổi tên là Công ty đường 6.
 • Thực hiện nghị quyết TW3 khóa 8 về việc đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, các quyết định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Công ty đã tiến hành cổ phần hoá. Công ty cổ phần Công trình 6 được thành lập theo quyết định 4446/2002 QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ''Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty công trình 6, trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần'' . Công ty cổ phần công trình 6 hoạt động theo luật doanh nghiệp từ 01 tháng 10 năm 2003, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2003, Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2008.
 • Ngày 06 tháng 07 năm 2010, Công ty cổ phần công trình 6 được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận niêm yết bổ sung khối lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 là 739.568 cổ phần.

 • Ngày 01 tháng 06 năm 2011, Công ty cổ phần công trình 6 được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận niêm yết bổ sung khối lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 là 931.109 cổ phần. Nâng tổng số cổ phần của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội là 6.108.078 cổ phần tương ứng với giá trị là 61.080.780.000 đồng.

 • Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty và tổ chức đón nhận Huân chương độc lập do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng cho công ty.

 • Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng, cống, nhà ga, ke kè)
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đường điện dưới 35KV
 • Đào đắp, san lấp mặt bằng công trình
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, khu đô thị
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kết cấu thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Buôn bán vật tư, phương tiện, thiết bị giao thông vận tải
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công công trình, sản xuất các sản phẩm cơ khí
 • Giám sát công trình do Công ty thi công
 • Kinh doanh thương mại, nhà khách, vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
 • Đại lý bán lẻ xăng dầu
 • Xây dựng công trình bưu điện
 • Cho thuê nhà kho, nhà xưởng sản xuất
 • Khai thác và chế biến đá (trừ loại đá Nhà nước cấm)
 • Dịch vụ vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường sắt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lại Văn Quán Ông Lại Văn Quán 60 Từ tháng 06 năm 2003 đến tháng 09 năm 2003 : Giám đốc Công ty Công trình 6
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Xuân Huy Ông Phạm Xuân Huy 56 Từ tháng 06 năm 2000 đến tháng 03 năm 2001 : Trưởng phòng KHKT - Công ty Công tr...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Anh Tuấn Ông Phan Anh Tuấn 49 Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 09 năm 2003 : Trưởng phòng TCKT CTCP Công trình 6
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lương Bá Minh Ông Lương Bá Minh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lại Thế Thiển Ông Lại Thế Thiển  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Xuân Huy Ông Phạm Xuân Huy 56 Từ tháng 06 năm 2000 đến tháng 03 năm 2001 : Trưởng phòng KHKT - Công ty Công tr...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lương Bá Minh Ông Lương Bá Minh  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trịnh Văn Thụy Ông Trịnh Văn Thụy  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Hữu Hưng Ông Trần Hữu Hưng 62 Đến tháng 06 năm 2003 : Phó TGĐ CTCP Công trình 6
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phan Anh Tuấn Ông Phan Anh Tuấn 49 Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 09 năm 2003 : Trưởng phòng TCKT CTCP Công trình 6
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Phạm Anh Tú Ông Phạm Anh Tú 56 Đến tháng 06 năm 2010 : Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Tô Văn Tuyền Ông Tô Văn Tuyền 53 Từ năm 2006 đến năm 2011 : Cán bộ công đoàn - Phó chủ tịch công đoàn công ty
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Hoan Ông Nguyễn Văn Hoan  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News