Company list

CII Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh
Details

Trước nhu cầu vốn đàu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nguồn vốn ngân sách của nhà nước còn hạn chế, cuối năm 2001 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) đã được thành lập với ba cổ đông sáng lập là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TPHCM (HFIU), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương và Dịch vụ XNK Thanh Niên Xung Phong TPHCM (VYC) và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (INVESCO).

 • Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, tháng 12/2001 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Việc ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.
 • Ngày 18/05/2006, CII đã thực hiện niêm yết 30 triệu cổ phiếu lần đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
 • Ngày 15/09/2006, CII phát hành thành công 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, thời hạn 03 năm, lãi suất 8%/năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:76 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 76 cổ phiếu).
 • Ngày 24/01/2007, khối lượng trái phiếu chuyển đổi trên được niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán BCI40106
 • Tháng 1/2011, Công ty đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý và 71,079 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).
 • Tháng 4/2011, Công ty đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Managent quản lý.
 • Tháng 4/2013, Công ty đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư dự án Cầu Sàn Gòn 2.
 • Tháng 2/2014, Công ty đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để tăng quy mô vốn hoạt động và tái cấu trúc nợ vay của công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào
 • đâu. Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông, Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động;
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Tư vấn đầu tư -Tư vấn tài chính
 • Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp mặt bằng
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.
 • Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Vũ Hoàng Ông Lê Vũ Hoàng 72 Từ tháng 12 năm 2001 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Ngọc Thanh Ông Đặng Ngọc Thanh 61 Từ 10/1974: Liên lạc viên của Đội Công tác huyện đội Nghĩa Lộ tỉnh Bình Tuy. + 0...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quốc Bình Ông Lê Quốc Bình 46 Từ ngày 13 tháng 08 năm 2013 đến ngày 13 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông John Eric T.Francia Ông John Eric T.Francia 47 Từ 1993-1994: Trưởng Bộ Phận Kế Hoạch Tập Đoàn của Đại Học Châu Á và Thái Bình D...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Nguyễn Hồng Sơn 45 Từ ngày 12 tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Kang Sang In Ông Kang Sang In 40 Từ 2004 - 2006: Trợ lý SHINHAN INVESTMENT CORP. Online Business - Từ 2007 - 2009...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm 55 Từ 1983 – 1988: Sinh viên khoa Hóa Trường Đại học Tổng Hợp TP. HCM. - Từ 10/1989...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Dominic Timothy Charles Scriven Ông Dominic Timothy Charles Scriven 55 Đến ngày 03 tháng 03 năm 2015 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Quang Thanh Ông Nguyễn Quang Thanh 52 Từ 2004 đến nay: Trưởng Phòng thẩm Định Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP.HCM...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Quốc Bình Ông Lê Quốc Bình 46 Từ ngày 13 tháng 08 năm 2013 đến ngày 13 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm 55 Từ 1983 – 1988: Sinh viên khoa Hóa Trường Đại học Tổng Hợp TP. HCM. - Từ 10/1989...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trương Khắc Hoành Ông Trương Khắc Hoành 46 Năm 1994 - 1996: Kiểm soát tài chính Cty Control Technipues Việt Nam + Năm 1997...
Chi tiết...
Giám đốc Đầu tư Ông Dương Quang Châu Ông Dương Quang Châu 47 Từ 1994-1997: Công tác tại Khu QLĐB 7 - Từ 1997-2003: Công tác tại Ban Quản lý c...
Chi tiết...
Giám đốc phòng Quản lý dự án Ông Nguyễn Trường Hoàng Ông Nguyễn Trường Hoàng  
Chi tiết...
Giám đốc phòng Quản lý vốn Bà Nguyễn Quỳnh Hương Bà Nguyễn Quỳnh Hương 38 Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 07 năm 2013 : Trưởng bộ phận Phát Triển Thị Trườn...
Chi tiết...
Giám đốc Phòng Tổ chức - Hành chính Bà Nguyễn Hồng Diệp Bà Nguyễn Hồng Diệp 33 Từ 2007-2015: luật sư – Công Ty Luật YKVN - Từ 2015 – 2016: Giám đốc Tổ chức – H...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Bà Nguyễn Thị Thu Trà Bà Nguyễn Thị Thu Trà 40 Từ năm 1999 đến tháng 02/2006: làm việc tại CTCP Giao nhận Vận tải và Thương mại...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Mai Hương Bà Nguyễn Thị Mai Hương 46 Từ 1993 – 1996: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Mặt hàng mới, thuộc Công ty XNK Thủy ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Đoàn Minh Thư Ông Đoàn Minh Thư 57 Từ năm 2003 đến năm 2010 : Giám đốc Ban QLDA Cụm Công nghiệp Nhị Xuân.
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trịnh Thị Ngọc Anh Bà Trịnh Thị Ngọc Anh 58 Đến ngày 28 tháng 04 năm 2012 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thu...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Tuất Bà Trần Thị Tuất 60 Từ 1981 – 1995: Ngân hàng Kiến thiết Tỉnh Phú Khánh. - Từ 1995 – đến nay: Công t...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Thu Trà Bà Nguyễn Thị Thu Trà 40 Từ năm 1999 đến tháng 02/2006: làm việc tại CTCP Giao nhận Vận tải và Thương mại...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News