Công ty niêm yết

CCI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
Chi tiết

Công ty Thương Mại Củ Chi được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-UB ngày 29/09/1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất 2 công ty: Công ty Vật Tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp đồng thời bổ sung thêm chức năng của Liên Hiệp Sản xuất Kinh doanh Xuất Khẩu (CIMEX).31/05/2002 trở thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương Mại Củ Chi.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Thương Mại Củ Chi được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-UB ngày 29/09/1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất 2 công ty: Công ty Vật Tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp đồng thời bổ sung thêm chức năng của Liên Hiệp Sản xuất Kinh doanh Xuất Khẩu (CIMEX). Công ty Thương Mại Củ Chi là Công ty hoạt đông theo hình thức doanh nghiệp Nhà nước.
 • Theo chủ trương của Nhà nước về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, ngày 31/05/2002 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 2302/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương Mại Củ Chi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương Mại Củ Chi với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
 • Từ khi Cổ phần hóa, Công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 90 tỷ đông vào tháng 10/2009.
 • Năm 2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 60.000.000.000 đồng.
 • Năm 2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 90.000.000.000 đồng.
 • Năm 2012, Công ty tăng vốn điều lệ lên 133.986.200.000 đồng.
 • Trong năm 2013 Công ty được UBND TP.HCM tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt ododngj sản xuất - kinh doanh tại KCX - KCN trên địa bàn thành phố liên tục nhiều năm (2010 - 2013) góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành Phố.Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Bán buôn mát móc, thiết bị và các phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khoác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chánh văn phòng tổng hợp
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Bán buôn đồ uống

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phan Văn Tới Ông Phan Văn Tới 61 Năm 1978 - 1979: Kế toán tổng hợp Trạm kinh doanh Xang dầu số 10, trực thuộc Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Tâm Ông Nguyễn Văn Tâm 59 1980 - 1986: Trưởng phòng kinh doanh - Công Ty Nông Sản Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chi...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đoàn Minh Duy Ông Đoàn Minh Duy  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Hoàng Tuấn Ông Phan Hoàng Tuấn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Việt Anh Ông Trần Việt Anh 40 Từ ngày 25 tháng 05 năm 2014 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phan Văn Tới Ông Phan Văn Tới 61 Năm 1978 - 1979: Kế toán tổng hợp Trạm kinh doanh Xang dầu số 10, trực thuộc Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Tâm Ông Nguyễn Văn Tâm 59 1980 - 1986: Trưởng phòng kinh doanh - Công Ty Nông Sản Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chi...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Hữu Nghĩa Ông Trần Hữu Nghĩa 54 Năm 1987 - 1990: Làm tại Phòng đầu tư Công Ty cung ứng xuất khẩu Củ Chi. + Năm 1...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh 39 Từ tháng 07/2004 đến tháng 01/2014: Nhân viên Phòng Kế toán Công Ty CP Đầu Tư Ph...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh 39 Từ tháng 07/2004 đến tháng 01/2014: Nhân viên Phòng Kế toán Công Ty CP Đầu Tư Ph...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Phạm Văn Hậu Ông Phạm Văn Hậu  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thanh Nhựt Ông Nguyễn Thanh Nhựt   Từ ngày 23 tháng 04 năm 2011 đến ngày 11 tháng 05 năm 2013 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Lê Văn Tư Ông Lê Văn Tư  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty