Company list

DL1 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
Details

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề tại Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Với phương châm “ Đi là đến”, Đức Long Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục là một thương hiệu đáng tin cậy, uy tín đối với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác trong nước và Quốc tế.

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tiền than là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 20/12/2005.
 • Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007 và thay đổi lần thứ 4 vào ngày 16/10/2009.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
 • Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SGTVT về việc xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia lai đạt tiêu chuẩn Bến xe Loại I.
 • Ngày 29/10/2009, Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
 • 10/03/2010: CT chính thức NY 1.500.000 CP trên SGDCK TP Hà Nội với MCK: DL1
 • Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 21/12/2007, số ĐKKD thay đổi 5900437257 cấp lần thứ 13 vào ngày 29/12/2014.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 • Vận tải hành khách bằng xe buýt
 • Vận tải hành khách theo tuyến cố định
 • Vận tải hang
 • Đầu tư các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Đại lý mua bán chất bôi trơn, làm sạch động cơ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Buôn bán tổng hợp
 • Hoạt động vui chơi giải trí
 • Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe
 • Cho thuê văn phòng
 • Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
 • Vận tải hành khách theo hợp đồng
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa trong kho khác
 • Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phồ trong cả nước; Buôn bán tổng hợp, Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, Cho thuê văn phòng.
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lý Duy Anh Ông Lý Duy Anh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồ Hoàng Đức Huy Ông Hồ Hoàng Đức Huy 42 Từ 6/1999 -2000 : Công ty PyThis - Một công ty phần mềm ERP- ORACLE (HCM) + Từ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Chu Sỹ Hoạt Ông Chu Sỹ Hoạt 47 Từ ngày 03 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 05 năm 2016 : Giám đốc Công ty Cổ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tường Cọt Ông Nguyễn Tường Cọt 35 Từ năm 2006 đến tháng 8/2015 : Làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long G...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tuyển Ông Nguyễn Tuyển 58 Từ 5/1987 -4/1989 : Phó Văn phòng Uỷ ban huyện An Khê + Từ 4/1989-6/1993 : Giám...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Lý Thị Bắc Bà Lý Thị Bắc 31 Từ năm 2013 đến 30/04/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dị...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Bà Lý Thị Bắc Bà Lý Thị Bắc 31 Từ năm 2013 đến 30/04/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dị...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Tường Cọt Ông Nguyễn Tường Cọt 35 Từ năm 2006 đến tháng 8/2015 : Làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long G...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Chu Sỹ Hoạt Ông Chu Sỹ Hoạt 47 Từ ngày 03 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 05 năm 2016 : Giám đốc Công ty Cổ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Tiến Dũng Ông Phạm Tiến Dũng 42 Từ 2004 - 2006 : Nhân viên Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cô...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hà Thị Phương Oanh Bà Hà Thị Phương Oanh 38 Từ 2004 - 2006 : Kế toán XNTD Đức Long + Từ 2006 - nay : Kế toán trướng Công ty...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Võ Sỹ Việt Ông Võ Sỹ Việt 44 Từ ngày 30 tháng 04 năm 2017 đến 03/05/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Kim Cúc Bà Trần Thị Kim Cúc 37 Từ 2009-5/2017: Nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Văn Nghĩa Ông Vũ Văn Nghĩa 33 03/2009-11/2012: Nhân viên kế hoạch điều độ Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Chu Sỹ Hoạt Ông Chu Sỹ Hoạt 47 Từ ngày 03 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 05 năm 2016 : Giám đốc Công ty Cổ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News