Công ty niêm yết

ALV Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
Chi tiết

Tháng 1 năm 2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV.,JSC) được thành lập.Với chức năng chính là thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng bên cạnh đó ALV tham gia đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đại chúng, việc ra đời của ALV.,JSC đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

 • Tháng 1  năm 2008  C ông ty  C ổ ph  n  Đ ầu tư  P hát triển  H ạ tầng ALV  (ALV.,JSC)  được thành lập. Với chức năng chính là thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng bên cạnh đó ALV tham gia  đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình  C ông ty cổ phần đại chúng, việc ra đời của ALV .,JSC  đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.
 • Từ khi thành lập đến nay, ALV đã đầu tư nhiều dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất vật liệu xây dựng, thi công các công trình phức tạp có yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật cao và quy mô lớn… đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng.
 • Để tận dụng lợi thế cũng như hội nhập vào Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Nhận thức trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố  Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung  trong khi  nguồn vốn ngân sách của  N hà nước  để đầu tư cho lĩnh vực này đang  còn hạn chế. ALV đã tập hợp đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cao và được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm quản lý và tổ chức điều hành sản xuất hợp lý để chuyển mình từng bước trở thành Nhà thầu thi công, Nhà đầu tư có uy tín.
 • Vì sự ổn định, phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên thương trường và duy trì mức tăng trưởng cao hàng năm, ALV tự nhận thấy phải đổi mới công tác quản lý cũng như điều hành, công tác nhân sự được đào tạo liên tục, tăng cường liên kết và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực với phương châm bình đẳng, cùng có lợi.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác đá, cát sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác và chế đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp khu dân cư, khu du lịch.
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 • Bán lẻ đồ ngủ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại các cửa hàng chuyên doanh;
 • Chuẩn bị mặt bằng. chi tiết: San lấp mặt bằng;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 • Phạm vi kinh doanh của công ty là cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Kim Luật Ông Trần Kim Luật 40 Từ ngày 02 tháng 08 năm 2017 đến ngày 20 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Thế Sơn Ông Trương Thế Sơn 48 Đến ngày 17 tháng 07 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Hải Ông Phạm Văn Hải  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Vĩnh Phúc Ông Bùi Vĩnh Phúc 56 Đến tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Văn Hải Ông Phạm Văn Hải  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Xuân Doanh Ông Ngô Xuân Doanh 48 Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Kế toán Tổng hợp tại Công ty Cổ phầ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trương Khánh Toản Ông Trương Khánh Toản 31 Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 08 năm 2015 : Kế toán Công ty CP Vĩnh Quốc
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Hữu Dũng Ông Nguyễn Hữu Dũng 47 Từ ngày 27 tháng 07 năm 2015 đến ngày 07 tháng 08 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Thanh Tùng Ông Lê Thanh Tùng 35 2007 - 2008: CV kế toán CN Tổng Công ty VIWA SEEN tại Đà Nẵng Tháng 09/2008 - Th...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Bùi Quang Đức Ông Bùi Quang Đức  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Phạm Thị Bích Hường Bà Phạm Thị Bích Hường  
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty