Company list

DTD Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
Details

Được thành lập vào năm 2001, Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã trải qua 15 năm đứng vững trên thị trường và chứng tỏ được vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, trên thị trường Hà Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

  • Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt tiền thân là Công ty Xây dựng Thành Đạt được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0700194008, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07/05/2001, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.
  • Ngày 22/11/2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và đổi tên thành Cồng ty TNHH Xây dựng Thành Đạt với số vốn điều lệ là 6.500.000.000 đồng. Công ty đã tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng ngày 10/01/2014 và hoàn thành việc tăng vốn này vào tháng 04 năm 2014.
  • Tháng 11/2015, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt được chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 27/11/2015 theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0700194008 thay đổi lần thứ 13 với số vốn điều lệ là 120.000.000.000 đồng.
  • Tháng 5/2016, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng lên mức 150.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  • Ngày 01/08/2016, Công ty được cấp Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15, với số vốn điều lệ mới là 200.000.000.000 đồng.
  • Ngày 28/06/2017, Công ty được Uỷ Ban Chứng Khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng với tổng số vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.
  • Ngày 26/09/2017, Công ty đã được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký với mã chứng khoán: DTD, số lượng chứng khoán đăng ký là 20.000.000 cổ phiếu.
  • Xây dựng cơ bản; 
  • Thương mại bê tồng thương phẩm và một số hoạt động khác (Khai thác khoảng sản; Kinh doanh nước sạch; Dịch vụ bến xe...)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Huy Cương Ông Nguyễn Huy Cương 61 01/1987 - 04/2001: Cán bộ UBND xã Thanh Tâm + 05/2001 - 11/2015: Giám đốc công t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Tuyển Ông Nguyễn Mạnh Tuyển 50 05/1993-02/2001: Cán bộ Công ty Xây dựng Hồng Hà - Ninh Bình + 02/2001 - 11/2015...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thanh Tâm Bà Nguyễn Thanh Tâm 26 9/2011 -7/2015: Học tập tại Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành kế toán + 2/...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Thuyết Ông Nguyễn Hữu Thuyết 58 06/1978-06/1988: Công tác tại Quân chủng Phòng không không quân + 06/1988- 10/1...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Diễn Ông Phạm Văn Diễn 48 1994-3/1998: Công nhân tại nhà máy xi măng Bút Sơn + 03/1998-nay: Nhân viên phòn...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Lại Ngọc Hùng Ông Lại Ngọc Hùng 31 6/2012- 10/2014: Nhân viên tại Công ty cổ phần Xây dựng Đại Hoàn Cầu + 10/2014- ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Huy Cương Ông Nguyễn Huy Cương 61 01/1987 - 04/2001: Cán bộ UBND xã Thanh Tâm + 05/2001 - 11/2015: Giám đốc công t...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Tuyển Ông Nguyễn Mạnh Tuyển 50 05/1993-02/2001: Cán bộ Công ty Xây dựng Hồng Hà - Ninh Bình + 02/2001 - 11/2015...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trần Việt Đức Ông Trần Việt Đức 56 01/1985- 12/1995: Phó Phòng Kế toán - Tổng công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật + 12...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Mạnh Tuyển Ông Nguyễn Mạnh Tuyển 50 05/1993-02/2001: Cán bộ Công ty Xây dựng Hồng Hà - Ninh Bình + 02/2001 - 11/2015...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Quang Anh Ông Nguyễn Quang Anh 58 3/1979- 12/1983: Nhập ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Lữ đoàn 454 - Đặc khu Quản...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Đức Dụ Ông Nguyễn Đức Dụ 59 7/1978-4/2011: Nhập ngũ, học sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại F3...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lại Ngọc Hùng Ông Lại Ngọc Hùng 31 6/2012- 10/2014: Nhân viên tại Công ty cổ phần Xây dựng Đại Hoàn Cầu + 10/2014- ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Vũ Đức Quý Ông Vũ Đức Quý  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News