Company list

DC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2
Details

Ngày 22/04/2004 Bộ xây dựng ban hành quyết định về việc chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp nhà nước “ Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc Công ty đầu tư phát triển xây dựng” thành công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; xây dựng công trình nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi; kinh doanh bất động sản; cho thuê kho bãi...

 • Ngày 22/04/2004 Bộ xây dựng ban hành quyết định số 741/QĐ-BXD về việc chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp nhà nước “ Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc  Công ty đầu tư phát triển xây dựng” thành công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 05 tỷ  đồng. 
 • Tháng 06/2007 công ty phát hành cổ phần nâng vốn điều lệ lên thành 11  tỷ đồng. 
 • Niêm yết:   Ngày 02/07/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch phiên đầu tiên  tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán: DC2 
 • Các sự kiện khác:   Ngày 24/02/2011 Niêm yết bổ sung 1.000.000 cổ phiếu, nâng số  lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 2.100.000 cổ phiếu. 
 • Ngày  15/07/2011 Niêm  yết bổ sung  420.000  cổ  phiếu, nâng số lượng cổ  phiếu đang lưu hành lên thành 2.520.000 cổ phiếu. 
 •  Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
 •  Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi
 • Kinh doanh bất động sản
 •  Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng
 •  Cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng…
 • Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình, khoan cọc nhồi bê tông, gia công cơ khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thanh Hải Ông Trần Thanh Hải 56 Từ tháng 12 năm 2013 đến ngày 07 tháng 05 năm 2015 : Giám đốc Công ty Cổ phần Đầ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Huynh Ông Trịnh Văn Huynh 48
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 42
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Duy Đông Ông Lê Duy Đông 41
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Đức Dũng Ông Phạm Đức Dũng  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Điều hành Ông Lê Duy Đông Ông Lê Duy Đông 41
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Đức Dũng Ông Phạm Đức Dũng  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 42
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Văn Chung Ông Trần Văn Chung 47 Đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Hà Bà Hoàng Thị Hà 43
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vương Thanh Hải Ông Vương Thanh Hải 39
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phan Thị Thanh Loan Bà Phan Thị Thanh Loan 27 2014 - Nay: Chuyên viên Ban Quản lý vốn Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây d...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Đức Hiệp Ông Nguyễn Đức Hiệp 48 Từ tháng 06 năm 2014 đến ngày 06 tháng 05 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News