Công ty niêm yết

DST Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
Chi tiết

Tiền thân của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo quyêt định ngày 29/12/2004 của Bộ GD-ĐT, là công ty con của NXBGD. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác, thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm,...

 • Tiền thân của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định từ năm 1983 đến năm 1992.
 • Đến tháng 10/1992, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 427/QĐ-UB ngày 11/10/1992 thành lập DNNN với tên gọi Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà.
 • Đến năm 1996, do tách tỉnh, Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà đổi tên thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.
 • Ngày 30/8/2004, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định về NXB Giáo dục.
 • Ngày 29/12/2004, Bộ GD-ĐT ra quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định trực thuộc NXB Giáo dục thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, là công ty con của NXBGD.
 • Vốn điều lệ Công ty khi bắt đầu cổ phần hoá tháng 1/2005  là 3.000.000.000,đồng (Ba tỷ VND)
 • Tháng 6 năm 2007 vốn điều lệ tăng lên 10.000.000.000,đồng (Mười tỷ đồng ) Được thành lập trên cơ sở vốn góp của các cổ đông và   Nhà Xuất bản Giáo dục VN.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0703000526 do sở Kế hoạch đầu tư  Tỉnh Nam Định cấp , đăng ký lần đầu ngày 5 tháng 1 năm 2005&thay đổi lần thứ tư ngày 27/11/2015. 
 • Niêm yết: Ngày 09/10/2007 UBCK nhà nước có Quyết định số 276/QĐ-TTGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Sách - TBGD Nam Định. Ngày 16/10/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán HN, mã chứng khoán DST.
 • Năm 2015: công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 165 tỷ đồng.
 • Kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác, thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm.
 • Liên doanh liên kết, phát hành báo ,tạp chí , tranh ảnh bản đồ , đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Chiến Ông Nguyễn Anh Chiến   Từ năm 2015 đến ngày 10 tháng 06 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sách và T...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Quang Hòa Ông Ngô Quang Hòa  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Đức Nam Ông Trương Đức Nam  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Mạnh Cường Ông Lê Mạnh Cường  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Việt Dũng Ông Bùi Việt Dũng  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Bùi Việt Dũng Ông Bùi Việt Dũng 38
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Hứa Thị Anh Đào Bà Hứa Thị Anh Đào 57 Đến ngày 21 tháng 03 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Đỗ Thị Thư Bà Đỗ Thị Thư 38
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Lan Hương Bà Nguyễn Thị Lan Hương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hà Tuấn Sơn Ông Hà Tuấn Sơn  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Minh Đức Ông Phạm Minh Đức  
C
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty