Company list

CCL Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Details

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được Đại Hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty vào ngày 29/11/2007 và chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh vào ngày 05/12/2007 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 250.000.000.000 đồng

Lịch sử hình thành:

 

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được Đại Hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty vào ngày 29/11/2007 và chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh vào ngày 05/12/2007 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 250.000.000.000 đồng.
  • Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long là Chủ đầu tư Dự án phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A - Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, theo Quyết định số 1288/QĐHC-CTUBND ngày 05/09/2007 và Quyết định số 297/QĐHC–CTUBND ngày 02/04/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, với quy mô của dự án là 112,87 ha.
  • Đến tháng 07/2010 tổng tài sản Công ty đã đạt được gần 425 tỷ đồng.
  • Ngày 21/01/2011, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM đã ký quyết định số 09/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
  • Đến ngày 03/03/2011, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Mã cổ phiếu: CCL.

Ngành nghề kinh doanh :

 

  • Xây dựng nhà các loại, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, trang trí nội thất;
  • Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, thủy lợi nông thôn…
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Triệu Dõng Ông Nguyễn Triệu Dõng 58 Từ năm 2008 đến năm 2017 : CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Thế Nghiêm Ông Dương Thế Nghiêm 59 Từ năm 2007 đến năm 2017 : TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ngườiđược ủy quyền Công bố thô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Trúc Linh Ông Trương Trúc Linh 47 - Năm 1991 – 2001: Học phổ thông xong phụ giúp gia đình trong công tác kinh doan...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Sướng Ông Trịnh Sướng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thái Nguyên Ông Nguyễn Thái Nguyên  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Ngọc Huệ Bà Trần Thị Ngọc Huệ  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Dương Thế Nghiêm Ông Dương Thế Nghiêm 59 Từ năm 2007 đến năm 2017 : TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ngườiđược ủy quyền Công bố thô...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Triệu Dõng Ông Nguyễn Triệu Dõng 58 Từ năm 2008 đến năm 2017 : CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Sông Gianh Ông Nguyễn Sông Gianh 52 Từ năm 2010 đến năm 2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Thường trực Ông Dương Thế Nghiêm Ông Dương Thế Nghiêm 59 Từ năm 2007 đến năm 2017 : TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ngườiđược ủy quyền Công bố thô...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Bùi Thị Kim Ngân Bà Bùi Thị Kim Ngân 40 Từ 2004 đến 2014 : Phó phòng Kế toán Cty TNHH XD và TM Minh Châu
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Đặng Văn Út Anh Ông Đặng Văn Út Anh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Bùi Thị Thanh Thảo Bà Bùi Thị Thanh Thảo  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Dương Thế Nghiêm Ông Dương Thế Nghiêm 59 Từ năm 2007 đến năm 2017 : TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ngườiđược ủy quyền Công bố thô...
Chi tiết...
 
Attach Files
Date Title Type Download
News