Công ty niêm yết

FID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Chi tiết

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập ngày 03/08/2010, theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp. Ngành nghề kinh doanh: đầu tư tài chính; sàn giao dịch bất động sản; thương mại; tư vấn tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp; dịch vụ phát triển thương hiệu 

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập ngày 03/08/2010, theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp. Khi mới thành lập vốn Điều lệ của Công ty là 10 tỷ đồng, đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã tăng lên 100 tỷ đồng. Ngày đầu thành lập đến năm 2013, công ty chủ yếu hoạt động môi giới bất động sản. Năm 2014, công ty đã mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng quặng kim loại, vật liệu xây dựng và đẩy mạnh dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, ...
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư HN chấp thuận Công ty tăng Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 109.999.990.000 đồng ngày 03/11/2015 theo Giấy chứng nhận kinh đăng ký doang nghiệp số 0104782792 đăng ký thay đổi lần 6.
  • Ngày 20/05/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HNX.
  • Ngày 11/11/2015 nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần 1: 999.999 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp.
  • Ngày 19/11/2015, Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam niêm yết bổ sung 999.999 cổ phiếu với mã chứng khoán FID.
  • Đầu tư tài chính: mua bán cổ phần. góp vốn vào các doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh đầu tư vào các doanh nghiệp VN, nhận ủy thác đầu tư từ các cá nhân-doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Sàn giao dịch bất động sản: dịch vụ môi giới, thẩm định giá, quản lý, quảng cáo bất động sản và đầu tư kinh doanh bđs.
  • Thương mại: mua bán các loại khoáng sản: quặng sắt, đá hạt Quatz...;mua bán vật liệu xây dựng
  • Tư vấn tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp: tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn xây dựng phương án CPH, tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn M&A...
  • Dịch vụ phát triển thương hiệu doanh nghiệp: tư vấn tổ chức hội nghị khách hàng của doanh nghiệp, tư vấn PR, truyền thông khai trương, động thổ, khởi công các cửa hàng, showroom, dự án đầu tư, công trình xây dựng. Xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua tờ rơi, profile company, quảng cáo trên truyền hình, báo viết, báo mạng và cộng đồng internet.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Hà Xuân Trường Ông Hà Xuân Trường 58
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hoàng Quế Lan Bà Hoàng Quế Lan 55
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Trọng Bách Ông Đỗ Trọng Bách 41
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Hoàng Cầu Ông Phạm Hoàng Cầu 31
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hà Xuân Trường Ông Hà Xuân Trường 58
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Hoàng Quế Lan Bà Hoàng Quế Lan 55
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Đức Quang Ông Nguyễn Đức Quang 42 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 đến ngày 07 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hoàng Quế Lan Bà Hoàng Quế Lan 55
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Tuyết Lan Bà Hoàng Thị Tuyết Lan 39
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đinh Mạnh Tùng Ông Đinh Mạnh Tùng 27
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Phương Tuân Ông Nguyễn Phương Tuân 29
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phạm Hoàng Cầu Ông Phạm Hoàng Cầu 31
Chi tiết...
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Đức Quang Ông Nguyễn Đức Quang 42 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 đến ngày 07 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết.
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty