Company list

FTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Details

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân là 1 trong những nhà sản xuất sợi cotton hàng đầu Việt Nam, có năng lực sản xuất lớn nhất miền Bắc. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi; Sản xuất vải dệt thoi; Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác...

Quá trình hình thành và phát triển
 • Được thành lập năm 2002 tại tỉnh Thái Bình, Công ty chuyên sản xuất và kinh soanh các sản phẩm sợi bông.
 • Năm 2006, Tiền thân là Công ty TNHH Dệt Đại Cường Thái Bình, được thành lập ngày 30/10/2006.
 • Năm 2007, Công ty được chấp thuận cho thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi Đại Cường Thái Bình.
 • Năm 2008 - 2011: Năm 2007, Công ty thay đổi cơ cấu góp vốn của cổ đông sáng lập và tăng VĐL lên 80 tỷ đồng theo hình thức góp vốn bằng tiền.
 • Năm 2012: Ngày 22/02/2012, Công ty thay đổi cơ cấu góp vốn của cổ đông sáng lập và tăng VĐL lên 80 tỷ đồng theo hình thức góp vốn bằng tiền.
 • Năm 2013: Công ty đổi thành CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân ngày 27/11/2013. Ngày 24/12/2013, Công ty thành lập Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Năm 2015: Trong năm 2015, Công ty tiến hành 2 lần tăng vốn. Ngày 16/09/2015, Công ty tăng vốn thêm 280 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng thông qua việc góp vốn bằng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường. Ngày 31/12/2015, Công ty tăng vốn lên thành 500 tỷ đồng thông qua việc góp vốn bằng tiền mặt trị giá 28,8 tỷ đồng và bằng tài sản trị giá 41,2 tỷ đồng.
 • Năm 2016: Ngày 30/06/2016, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục liên quan.
 • Ngày 06/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 18.000 đ/cp.
Quá trình tăng vốn điều lệ
 • Lần 1: 16/09/2015, Vốn điều lệ tăng thêm 280.000 (triệu đồng) lên 430.000 (triệu đồng), thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường.
 • Lần 2: 31/12/2015, Vốn điều lệ tăng thêm 70.000 (triệu đồng) lên 500.000 (triệu đồng), thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường.
Ngành nghề kinh doanh chính: 
 • Sản xuất sợi
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Sản xuất hàng may sẵn...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Mạnh Thường Ông Lê Mạnh Thường 44 2006 - 2013 : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vinaland. + 2...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 52 04/2017 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển Đức Quân 2010 – 2015: P...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn An Toàn Ông Nguyễn An Toàn 54 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Mai Bà Nguyễn Thị Mai 46 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Tổng giám đốc - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quâ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang Ông Nguyễn Hoàng Giang 39 Từ ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến ngày 01 tháng 06 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Mai Bà Nguyễn Thị Mai 46 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Tổng giám đốc - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quâ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Duy Chiến Ông Nguyễn Duy Chiến 62 09/2007-Nay: Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hoàng Khắc Huy Ông Hoàng Khắc Huy 37
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Phương Bà Phạm Thị Phương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Hồng Thái Ông Vũ Hồng Thái 40 Từ tháng 03 năm 2016 đến nay : Trưởng phòng HCHS Công ty CP Đầu tư và Phát triển...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Lưu Bà Nguyễn Thị Lưu 33 Từ năm 2012 đến nay : Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Mai Bà Nguyễn Thị Mai 46 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Tổng giám đốc - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quâ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News