Company list

EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
Details

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục và thành lập theo Quyết định số 310/QĐ TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục. Ngành nghề kinh doanh: phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in; kinh doanh sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng phẩm; dịch vụ tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn du học...

 • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục và thành lập theo Quyết định số 310/QĐ TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục. Công ty có số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng.
 • Công ty là một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016836 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008.
 • Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty
 • Cổ phiếu của Công ty có mã chứng khoán EID và được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 11/8/2009.
 • Tháng 06/2010, vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 150.000.000.000 đồng.
 • Ngày 30/3/2012, hoàn thành việc tiếp nhận Công ty TNHH MTV Hồng Hà  Thành Công về làm công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển  Giáo dục Hà Nội. 
 • Đầu tư vào Công ty Liên kết, liên doanh : Ngày 16/12/2013, Công ty Cổ  phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây lên 40,24%.
 • Phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in;
 • In và phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm giáo dục khác;
 • Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại;
 • Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo;
 • Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông;
 • Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 • Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, biên dịch và mua bán bản quyền tác giả;
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, thiết kế nội dung chương tình dạy học, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học;
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, khu đô thị;
 • Quản lý, vận hành công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại (không bao gồm kinh doanh bất động sản);
 • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
 • Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Thắng Ông Phạm Văn Thắng 52
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Bá Khánh Ông Vũ Bá Khánh 72 Từ năm 1983 đến năm 1986: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Dương Thị Việt Hà Bà Dương Thị Việt Hà 42 Đến ngày 09 tháng 04 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát tr...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Như Hà Bà Trần Thị Như Hà 58 Từ tháng 2/1982 đến tháng 12/1993: Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đỗ Thị Phương Bà Đỗ Thị Phương   Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Vũ Bá Khánh Ông Vũ Bá Khánh 72 Từ năm 1983 đến năm 1986: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phan Doãn Thoại Ông Phan Doãn Thoại 67 1973-09/2003: Khoa Toán - Đại học Sư phạm HN 10/2003-10/2015: Phó Tổng biên tập ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Trần Thị Như Hà Bà Trần Thị Như Hà 58 Từ tháng 2/1982 đến tháng 12/1993: Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Dương Thị Việt Hà Bà Dương Thị Việt Hà 42 Đến ngày 09 tháng 04 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát tr...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thanh Bình Bà Nguyễn Thanh Bình  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thúy Hạnh Bà Nguyễn Thúy Hạnh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Kim Anh Bà Nguyễn Thị Kim Anh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phan Đức Minh Ông Phan Đức Minh  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News