Company list

CX8 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
Details

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xây lắp số 8, một thành viên của Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam – Constrexim Holdings theo quyết định ngày 08/12/2005. Ngành nghề kinh doanh: thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi...; đầu tư kinh doanh nhà, dịch vụ môi giới...

 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xây lắp số 8, một thành viên của Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam – Constrexim Holdings (nay là Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam) theo Quyết định số 2261/QĐ-BXD ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
 • Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Xây lắp số 9 được thành lập theo Quyết định số 893/QĐ-BXD của Bộ xây dựng. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đơn vị đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ do vậy đơn vị đã được tổ chức lại thành Công ty Xây lắp số 8 (Constrexim 8) trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Xây lắp số 9 và Xí nghiệp xây lắp số 8 theo Quyết định số 620/MC-TCHC ngày 20/10/2003 của Tổng giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam.
 • Khi chuyển từ  công ty Nhà nướ c sang công ty Cổ phần, Vốn điều lệ của Công ty là  5.568.000.000 đồng. Năm 2007, Công ty đã tiến hành 2 đợt chào bán cổ phần riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư) theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 20/01/2007 và nghị quyết của ĐHCĐ bất thường ngày 27/10/2007 tăng vốn điều lệ của Công ty từ  5.568.000.000 đồng lên 9.568.000.000 đồng.
 • Thi công Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh; trang trí nội ngoại thất công trình
 • Đầu tư kinh doanh nhà, dịch vụ môi giới, cho thuê, tư vấn bất động sản
 • Tư vấn xây dựng, kiểm định các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách
 • Kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá
 • Nhận uỷ thác đầu tư trong và ngoài nước
 • Quản lý, khai thác, vận hành, kinh doanh các dịch vụ các nhà chung cư cao tầng và văn phòng
 • Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cấu kiện bê tông
 • Kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, cho thuê văn phòng và nhà ở
 • Trồng rừng vàkhai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Đức Tiến Ông Vũ Đức Tiến 61 Từ tháng 05 năm 2008 đến tháng 04 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Duy Hậu Ông Vũ Duy Hậu 47 Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 04 năm 2010 : Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Vũ Tường Vy Bà Vũ Tường Vy  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đình Nghĩa Ông Nguyễn Đình Nghĩa  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Biên Cương Ông Hoàng Biên Cương 61 Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 06 năm 2009 : Trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ ph...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Vũ Duy Hậu Ông Vũ Duy Hậu 47 Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 04 năm 2010 : Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Hoàng Biên Cương Ông Hoàng Biên Cương 61 Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 06 năm 2009 : Trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ ph...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Viễn Ông Nguyễn Hữu Viễn 60 Từ năm 2007 đến năm 2011 : Tổng Giám đốc Cty sân gôn ngôi sao Đại Lải – Việt Nam
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Bà Nguyễn Thị Thu Hoài  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Ngọc Thanh Ông Nguyễn Ngọc Thanh   Từ ngày 20 tháng 05 năm 2017 đến 24/05/2017 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lý Văn Khả Ông Lý Văn Khả 60 -Từ 12/1980 – 06/1984 Đi bộ đội - Từ 09/1984 – 11/1990 Cán bộ Sở Tài chính - Từ ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Bà Nguyễn Thị Hồng Vân  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News