Công ty niêm yết

D11 Công ty Cổ phần Địa ốc 11
Chi tiết

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tiền thân là Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 11, trên cơ sở sát nhập hai đơn vị Xí nghiệp Xây dựng sửa chữa nhà và Xí nghiệp Quản lý phát triển nhà Quận 11. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh nhà, bất động sản; xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông...; thiết kế nội ngoại thất công trình; dịch vụ nhà đất, đại lý ký gửi hàng hóa...; giáo dục mầm non, tiểu học, trung cấp...

 • Tiền thân từ Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 11, trên cơ sở sát nhập hai đơn vị Xí nghiệp Xây dựng sửa chữa nhà và Xí nghiệp Quản lý phát triển nhà Quận 11, theo Quyết định số 93/QĐ-UB ngày 06/3/1989 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 27/8/1994, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 12/QĐ-UB chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Doanh nghiệp làm kinh tế Đảng và đổi tên thành Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11, trực thuộc Ban Tài chánh quản trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 4/9/1999, Ủy ban nhân dân Thành Phố có Quyết định số 5073/QĐ-UB-KT chuyển Công Ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 sang Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.
 • Ngày 31/12/2003 Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định 5730/QĐ-UB chuyển Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thành Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11.
 • Ngày 22/6/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002793, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa ốc 11.
 • Ngày 06/01/2011 Sở Giao dịch chứng khoán Hà  Nội cấp giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 06/GCH-SGDHN, mã chứng khoán là D11. Cổ  phiếu của công ty chính thức niêm yết và giao dịch  trên HNX kể từ ngày 25/02/2011.
 • Kinh doanh nhà, bất động sản.
 • Đấu giá bất động sản
 • Định giá bất động sản
 • Tư vấn bất động sản
 • Môi giới bất động sản
 • Quảng cáo bất động sản
 • Quản lý bất động sản
 • Sàn giao dịch bất động sản
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, công cộng, nhà ở
 • Thi công cấu kiện bê-tông đúc sẵn
 • San lấp mặt bằng
 • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)
 • Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Đào tạo cao đẳng, đại học...
 • Thiết kế nội ngoại thất công trình. ™ 
 • Thiết kế kiến trúc, kết  cấu công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.
 • ™ Tư vấn, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 • Lập dự án đầu tư xây dựng
 • Đầu tư xây dựng hạtầng cơ sở khu dân cư, khu công nghiệp
 • Dịch vụ nhà đất 
 • Đại lý ký gởi hàng hoá.  
 • Dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc, xưởng, kho bãi, nhà ở.  
 • Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông
 • ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Kim Huệ Bà Trần Thị Kim Huệ 55 Tháng 11/1983 – Tháng 12/1989: Kế toán Tổng hợp XN XD SC Nhà Q.11 Tháng 1/1990 ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Khắc Giang Ông Nguyễn Khắc Giang 44 Tháng 3/1997 – Tháng 6/1999: Nhân viên Công ty Phát hành sách KVII Tháng 7/199...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Thành Nhơn Ông Lê Thành Nhơn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Quốc Hùng Ông Trần Quốc Hùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dư Thân Danh Ông Dư Thân Danh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Hữu Thành Ông Đặng Hữu Thành 59 1978 – 1982: Thượng sỹ tại E600 Quân khu 7 1982 – 1987: Sinh viên Trường Đại họ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Huỳnh Thị Yến Nhi Bà Huỳnh Thị Yến Nhi 51 1988 – 2004: Kế toán Công ty Kinh doanh Nhà quận 11 2005 – 2007: Kế toán Công...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Trần Thị Kim Huệ Bà Trần Thị Kim Huệ 55 Tháng 11/1983 – Tháng 12/1989: Kế toán Tổng hợp XN XD SC Nhà Q.11 Tháng 1/1990 ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đặng Hữu Thành Ông Đặng Hữu Thành 59 1978 – 1982: Thượng sỹ tại E600 Quân khu 7 1982 – 1987: Sinh viên Trường Đại họ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Khắc Giang Ông Nguyễn Khắc Giang 44 Tháng 3/1997 – Tháng 6/1999: Nhân viên Công ty Phát hành sách KVII Tháng 7/199...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Huỳnh Thị Yến Nhi Bà Huỳnh Thị Yến Nhi 51 1988 – 2004: Kế toán Công ty Kinh doanh Nhà quận 11 2005 – 2007: Kế toán Công...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Minh Hiền Bà Nguyễn Minh Hiền  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Võ Kim Thảo Ông Võ Kim Thảo 40 Tháng 11/2004 – Tháng 5/2007: Nhân viên kho vận – Công ty TNHH Metro Cash&...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Khắc Giang Ông Nguyễn Khắc Giang 44 Tháng 3/1997 – Tháng 6/1999: Nhân viên Công ty Phát hành sách KVII Tháng 7/199...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty