Công ty niêm yết

DLR Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Chi tiết

Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được thành lập từ việc cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kinh Doanh và Phát Triển Nhà Lâm Đồng ngày 27/12/2007. Lĩnh vực kinh doanh: bất động sản và dịch vụ bất động sản; thi công xây lắp các công trình; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; tư vấn xây dựng; tư vấn quy hoạch xây dựng...

 • Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được thành lập từ việc Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm Đồng. Tiền thân của Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm Đồng trước đây được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Xí nghiệp Liên hiệp vật liệu xây dựng Lâm Đồng và Công ty quản lý nhà đất công trình đô thị Lâm Đồng theo Quyết định số: 684/QĐ-UB ngày 24/10/1992 của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng.
 • Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm Đồng được cổ phần hóa theo Quyết định số: 3747/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.
 • Ngày 20/05/2010 công ty chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 • Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà làm việc, nhà ở.
 • Thi công xây lắp các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, công trình điện từ 35KV trở xuống, công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, sản phẩm bê tông, kinh doanh vận tải hàng
 • Lập quy hoạch, tư vấn lập dự án, tư vấn quản lý dự án, tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
 • Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
 • Lập hồ khảo sát địa hình và khai thác vật liệu xây dựng
 • Kinh doanh: dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí, dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản
 • Đào tạo nghề cho công nhân xây dựng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trịnh Ngọc Thanh Ông Trịnh Ngọc Thanh 48 Từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến ngày 05 tháng 11 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Quách Tấn Hải Ông Quách Tấn Hải  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Phước Ông Ngô Phước 55 Từ ngày 22 tháng 09 năm 2015 đến ngày 07 tháng 11 năm 2016 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Trung Ông Nguyễn Quang Trung   Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lê Thị Kim Chính Bà Lê Thị Kim Chính  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Lê Thị Kim Chính Bà Lê Thị Kim Chính  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Hòa Ông Nguyễn Văn Hòa   Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Đào Ngọc Phương Nam Ông Đào Ngọc Phương Nam  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Hoàng Việt Thúy Hồng Bà Hoàng Việt Thúy Hồng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu 54 Đến ngày 27 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Lê Thị Kim Chính Bà Lê Thị Kim Chính  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty