Công ty niêm yết

FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
Chi tiết

Công ty cổ phần Địa ốc First Real được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKDN số 0101623121 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/09/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 29/05/2017. Công ty ra đời và hoạt động trong thị trường bất động sản đầy triển vọng tại miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lịch sử hình thành:


- Công ty cổ phần Địa ốc First Real được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKDN số 0101623121 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/09/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 29/05/2017. Công ty ra đời và hoạt động trong thị trường bất động sản đầy triển vọng tại miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.
- Qua 3 năm hoạt động, công ty đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc, từ số vốn ban đầu là 2 tỷ đồng trong những ngày đầu thành lập, đến nay vốn điều lệ thực góp của công ty đã lên đến 130 tỷ đồng. Công ty đã tham gia hợp tác nhiều dự án bất đống sản nổi bật trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam như: dự án Khu đô thị River View, dự án An Cư, dự án khu đô thị Ngọc Dương Coco, dự án Khu đô thị Viêm Trung, dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng trung, ...
Ngành nghề kinh doanh chính:
    
    Kinh doanh bất động sản, quyền dử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản . Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu du lịch và khu vui chơi giải trí. Cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng. Đầu tư, kinh doanh nhà ở phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị. Cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kho bãi. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hào Hiệp Ông Nguyễn Hào Hiệp  
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Anh Tuấn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Thân Thúc Luân Ông Hà Thân Thúc Luân  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Trung Ông Nguyễn Thế Trung  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phan Thị Cẩm Thanh Bà Phan Thị Cẩm Thanh  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hào Hiệp Ông Nguyễn Hào Hiệp  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phan Thị Cẩm Thanh Bà Phan Thị Cẩm Thanh  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Phượng Bà Phạm Thị Phượng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Huy Đông Ông Lê Huy Đông  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trương Thị Dung Nhi Bà Trương Thị Dung Nhi  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty