Company list

DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
Details

Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến được thành lập vào năm 2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau hơn 12 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn, DIC Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm, thương hiệu DIC Đồng tiến ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập, trong đó một cổ đông là tổ chức (DIC Corp) tham gia góp vốn 10% vốn điều lệ và 09 cổ đông là các nhà đầu tư cá nhân góp 90% vốn điều lệ.

  DIC Đồng Tiến chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số    4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

  Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  Tính đến 31/12/2009 vốn điều lệ của DIC Đồng Tiến là 24.342.000.000 đồng (     Hai mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu đồng) với số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 là 308 cổ đông.

Tính đến ngày 31/12/2015 vốn điều lệ của DIc Đồng Tiến là 50.000.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ đồng) với số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt  danh sách ngày 23/03/2016 để tổ chức Đại hội cổ đông thương niên 2016 là 216 cổ đông.

 San lấp mặt bằng.

·          Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.

·          Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng.

·          Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.

·       Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, gỗ (từ nguồn hợp pháp), kim khí, máy móc thiết bị xây dựng.

·          Kinh doanh nhà. Môi giới, đấu giá bất động sản.

·       Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Mua bán, cho thuê, sửa chữa xe chuyên dùng, máy móc thiết bị ngành xây dựng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Hoàng Tuấn Ông Trần Hoàng Tuấn 42 1999-2005: Kiểm soát viên cục Hải Quan tỉnh Đồng Nai 2005-2008: Giám đốc kinh do...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Thương Ông Nguyễn Ngọc Thương 40 2003-2005: Phó phòng Trung tâm kiểm định chất lượng của Công ty tư vấn Xây dựng ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Anh Điền Ông Trần Anh Điền 38 2004-2005: Giáo viên Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng Fic...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Trung Hiếu Ông Huỳnh Trung Hiếu  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên 39
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Anh Điền Ông Trần Anh Điền 38 2004-2005: Giáo viên Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng Fic...
Chi tiết...
Phó TGĐ Kinh doanh Ông Nguyễn Thái Học Ông Nguyễn Thái Học 54 Từ ngày 17 tháng 07 năm 2014 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó TGĐ Tài chính Ông Nguyễn Văn Thuận Ông Nguyễn Văn Thuận  
Chi tiết...
Quyền Kế toán trưởng Bà Trần Thị Trúc Lan Bà Trần Thị Trúc Lan 33
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Trương Ngọc Khánh Trân Bà Trương Ngọc Khánh Trân  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Bách Thảo Bà Lê Thị Bách Thảo  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lương Thị Thùy Trang Bà Lương Thị Thùy Trang 29 05/2013-nay: Nhân viên kế toán Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà 16/6/2014: Thành viê...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News