Công ty niêm yết

DC4 Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết

Công ty Cổ phần DIC số 4 được thành lập từ năm 1994 với tên gọi là Xí Nghiệp Kinh doanh vật tư Xây dựng trực thuộc Công ty xây dựng và dịch vụ du lịch (nay là công ty cổ phần Tổng công ty đầu tư phát triển xây dựng). Ngành nghề kinh doanh: đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị; mua bán vật liệu xây dựng; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; lập và thẩm định dự án...

 • Được thành lập từ năm 1994 với tên gọi là Xí Nghiệp Kinh doanh vật tư Xây dựng trực thuộc Công ty xây dựng và dịch vụ du lịch (nay là công ty cổ phần Tổng công ty đầu tư phát triển xây dựng), lĩnh vực kinh doanh ban đầu của công ty là cung cấp các loại vật tư cho các công trình xây dựng.
 • Tháng 8 năm 2000, đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng số, tháng 7 năm 2002, Xí nghiệp chuyển trụ sở về lầu 4 toà nhà DIC - số 265 Lê Hồng Phong TP.Vũng Tàu. Từ những kết quả đã đạt được, ngày 9 tháng 12 năm 2004 Bộ xây dựng đã ra quyết định số 1980/QĐ-BXD chuyển đổi Xí nghiệp Xây dựng Số 4 thành Công ty Cổ phần DIC Số 4 (DIC-No4) là Công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con DIC.Group do Nhà nước nắm giữ 51% Cổ phần chi phối.Tháng 10 năm 2005 công ty chuyển trụ sở về Số 4 - Đường 6 – Khu Trung tâm đô thị Chí Linh – TP. Vũng Tàu. Tháng 01 năm 2007, Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà máy sản xuất cửa nhựa uPVC cao cấp có lõi thép gia cường tiêu chuẩn Châu âu mang thương hiệu VINAWINDOW đặt tại khu công nghiệp Đông Xuyên – TP.Vũng Tàu.
 • Ngày 22/10/2008, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 362/QĐ-TTGDHN về việc: chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4 với mã chứng khoán giao dịch là DC4, số lượng chứng khoán niêm yết là 2.000.000 cổ phần, giá trị chứng khoán niêm yết là 20.000.000.000 đồng, ngày giao dịch đầu tiên 03/11/2008. 
 • Ngày 03/01/2009 Công ty thành lập chi nhánh tại Tp.HCM với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500686978-001. 
 • Ngày 25/05/2011 Công ty thành lập chi nhánh thứ hai với tên giao dịch “Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Xí nghiệp Xây dựng DIC 4.1” giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500686978-002. 
 • Ngày 20/09/2011 Công ty thành lập chi nhánh thứ ba với tên giao dịch “Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Xí nghiệp Vật tư & Thương mại DIC” giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500686978-003.  
 • Ngày 22/05/2012, Công ty thành lập chi nhánh thứ 4 chuyển đổi Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow từ mô hình hạch toán phụ thuộc sang tự hạch toán với tên giao dịch “Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow” giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500686978-004. 
 • Năm 2015 Công ty thực hiện tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc trong đó giải  thể 02 chi nhánh là chi nhánh tại Tp.HCM và Xí nghiệp Xây dựng DIC 4.1.
Quá trinh tăng vốn:
 • Ngày 28/01/2005 Công ty Cổ phần DIC số 4 chính thức hoạt động theo mô hình  công ty cổ phần với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng.
 • Năm 2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên 8.200.000.000 đồng.
 • Năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng.
 • Năm 2009 Công ty tăng vốn điều lệ lên 21.399.960.000đồng.
 • Năm 2010 Công ty phát hành 2.860.004 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều  lệ lên 50.000.000.000 đồng.
 • Năm 2014 Công ty phát hành 249.846 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng  vốn điều lệ lên 52.498.460.000 đồng.
 • Năm 2015 Công ty phát hành 262.215 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng  vốn điều lệ lên 55.120.610.000 đồng.
 • Đầutư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị; xây dựng nhà ở để bán, cho thuê văn phòng
 • Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho đầu tư và xây dựng
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà cao tầng; xây dựng công trình cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông đường bộ; xây dựng hệ thống cấp thoát nước, cầu cống; xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện; thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy cho các công trình dân dụng, công nghiệp
 • Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp
 • Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp
 • Lập và thẩm định dự án
 • Nạo vét luồng rạch
 • Thi công cáp dự ứng lực
 • Gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí xây dựng
 • Mạ kẽm, mạ màu, sơn tĩnh điện
 • Cho thuê kho bãi
 • Cho thuê máy móc thiết bị thi công
 • Vận tải hàng hóa đường bộ
 • Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và nền đường
 • Sản xuất cửa nhựa cao cấp uPVC có lõi thép gia cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Đình Thắng Ông Lê Đình Thắng 43 Đến ngày 01 tháng 07 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Đa Ông Nguyễn Văn Đa 47 Từ tháng 03 năm 1999 đến ngày 01 tháng 07 năm 2014 : Cán bộ Kỹ thuật, Trưởng phò...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Gia Phúc Ông Trần Gia Phúc 42 2000 - 2001: Công ty TOA Corp (Nhật Bản) – Giám sát kỹ thuật - 2001 - 2005: Cô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hoàng Thị Hà Bà Hoàng Thị Hà   Từ ngày 10 tháng 08 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Việt Trung Ông Võ Việt Trung  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Đa Ông Nguyễn Văn Đa 47 Từ tháng 03 năm 1999 đến ngày 01 tháng 07 năm 2014 : Cán bộ Kỹ thuật, Trưởng phò...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Gia Phúc Ông Trần Gia Phúc 42 2000 - 2001: Công ty TOA Corp (Nhật Bản) – Giám sát kỹ thuật - 2001 - 2005: Cô...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Tài chính Bà Nguyễn Tuyết Hoa Bà Nguyễn Tuyết Hoa 50 Đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Văn Tần Ông Nguyễn Văn Tần 59 Từ năm 2005 đến năm 2009 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thanh Phương Bà Nguyễn Thị Thanh Phương  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Võ Việt Trung Ông Võ Việt Trung  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Tuyết Hoa Bà Nguyễn Tuyết Hoa 50 Đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Hoàng Thị Hà Bà Hoàng Thị Hà   Từ ngày 10 tháng 08 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Nguyễn Tuyết Hoa Bà Nguyễn Tuyết Hoa 50 Đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty