Công ty niêm yết

DRH Công ty cổ phần DRH Holdings
Chi tiết

Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH Holdings), Mã chứng khoán: DRH được thành lập vào tháng 3 năm 2006 với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng. Đến tháng 07 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM đã chấp thuận niêm yết chính thức toàn bộ 14,99 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Ngày 26 tháng 7 năm 2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sàn HOSE.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ Ước, được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/03/2006, vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng do 07 cổ đông sáng lập tham gia góp vốn.
 • Cuối năm 2006, các cổ đông sáng lập đăng ký và góp tăng vốn điều lệ từ 16,35 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
 • Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng
 • Tháng 04/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 120,5 tỷ đồng.
 • Quý IV/2009, Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án phát hành tăng vốn lên 160 tỷ thông qua việc chào bán riêng lẻ cho CBCNV và nhà đầu tư lớn. Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 02/12/2009 là 149.900.000.000 đồng.
 • Ngày 03/12/2009, Công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng và tiến hành các thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định. Ngày 03/03/2010 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN chấp thuận Công ty đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng và đồng thời Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • Tháng 03/2010, Công ty đã đăng ký và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 26/07/2010, toàn bộ 14,99 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House Invesment Corp.) chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã cổ phiếu là DRH
 • Tháng 10/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 183.997.020.000 đồng, thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu (theo NQĐHCĐ số 46/2010 ngày 26/04/2010)
 • Từ năm 2011, Công ty bổ sung ngành nghề và kinh doanh trong lĩnh vực phân bón
 • Năm 2015:  Thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, chuyển hướng mạnh sang hoạt động đầu tư dự án. Được Ủy ban chứng khoán chấp nhận tăng vốn từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng
 • Tháng 04/2016, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuê
 • Kinh doanh nhà
 • Môi giới bất động sản
 • Tư vấn đầu tư
 • Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dịch vụ internet);
 • Đào tạo nghề
 • Kinh doanh khách sạn
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 • Dịch vụ định giá bất động sản
 • Bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí , văn phòng phẩm
 • Sản xuất phân bón
 • Bán buôn phân bón
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phan Tấn Đạt Ông Phan Tấn Đạt 35 Từ ngày 24 tháng 03 năm 2016 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Ngọc Đính Ông Trần Ngọc Đính   Ông Trần Ngọc Đính giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Chí Hùng Việt Ông Lê Chí Hùng Việt 47 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Công tác tại Công ty CP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Ngọc Hải Ông Dương Ngọc Hải  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Lâm Tùng Ông Nguyễn Lâm Tùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Võ Công Hoàng Ông Võ Công Hoàng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Hồ Ngọc Bách Ông Hồ Ngọc Bách  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Lê Huỳnh Phương Bà Lê Huỳnh Phương  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phan Tấn Đạt Ông Phan Tấn Đạt 35 Từ ngày 24 tháng 03 năm 2016 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Hoàng Anh Ông Trần Hoàng Anh 39 Từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 : Giám đốc Tài chính ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Đức Sơn Ông Ngô Đức Sơn  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Chí Hùng Việt Ông Lê Chí Hùng Việt 47 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Công tác tại Công ty CP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Thuần Bà Lê Thị Thuần 40 Từ 2003 - 2004: Công ty Mega Products Ltd; Từ 2005 - 2007: Công ty TNHH Bao b...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung   Từ năm 2011 đến 2013, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Hữu Trí Ông Nguyễn Hữu Trí   Ông Nguyễn Hữu Trí có nhiều năm nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Hiện nay, ông đ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trung Nghĩa Ông Nguyễn Trung Nghĩa   Từ năm 2011 - 2014 giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Pháp lý chứng từ Ngân hàng TMC...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Trần Hoàng Anh Ông Trần Hoàng Anh 39 Từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 : Giám đốc Tài chính ...
Chi tiết
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty