company.listedcompany

DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
company.details

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ngày 02/09/2004: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thànhlập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
 • Ngày 02/09/2004: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, giá chào sàn là 320.000 đ/cp . Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Kiểm toán độc lập: công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
 • Năm 2007, Khẳng định lại Tầm nhìn, Sứ mạng và 7 giá trị cốt lõi. Tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Thành lập 02 công ty con đầu tiền DHG Travel và SH Pharma.
 • Năm 2008, thực hiện các công cụ quản trị hiện đại và hiệu quả: 10,5$ Balance Score Card. Thành lập 06 Công ty con: CM Pharma,  DT Pharma, HT Pharma, ST Pharma, DHG PP, DHG Nature. 
 • Năm 2009, Thực hiện thành công chiến lược 20.80 sản phẩm, khách hàng nhân sự. Thành lập Công ty con phân phối A&G Pharma.
 • Năm 2010, Thực hiện thành công chiến lược "kiềng 3 chân": cổ đông, khách hàng và người lao động. Thành lập 3 công ty con phân phối TOT Pharma, TG Pharma và Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm DHG. 
 • Năm 2011, Triển khai thành công "Dự án nâng cao năng suất nhà máy" và "Dự án naag cao hiệu quả hoạt động Công ty con". Thành lập Công ty con phân phối Bali Pharma.
 • Năm 2012, Chủ đề "Giải pháp hôm nay là vấn đề ngày mai" đã mang lại hiệu quả cao cho công ty trong công tác kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và chính sách. Thành lập 5 công ty còn: VL pharma, TVP Pharma, B&T Pharma, DHG PP1, DHG Nature 1.
 • Năm 2013, Hoàn thành dự án Nhà máy mới Non Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP WHO tại KCN Tân Phú Thạch. Hoàn thành dụ án Nhà máy mới In - Bao bì DHG PP1 tại KCN Tân Phú Thạch, DHG PP tại Nguyễn Văn Cừ giải thể theo chủ trương ban đầu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dược phẩm
 • Thực phẩm bổ sung
 • Dược mỹ phẩm
 • In - Bao bì
 • Hoạt động du lịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Chí Thành Ông Nguyễn Chí Thành  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Jun Kuroda Ông Jun Kuroda 63
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đình Duy Khương Ông Đoàn Đình Duy Khương 45 Từ ngày 04 tháng 04 năm 2012 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Việt Nga Bà Phạm Thị Việt Nga 68 Từ ngày 01 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Chí Liêm Ông Trần Chí Liêm  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đặng Thị Thu Hà Bà Đặng Thị Thu Hà  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Minh Tiên Ông Phan Minh Tiên 49 Trước khi gia nhập Vinamilk, Ông Tiên đã có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ma...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Bà Lê Thị Hồng Nhung Bà Lê Thị Hồng Nhung  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Quyền Tổng Giám đốc Ông Đoàn Đình Duy Khương Ông Đoàn Đình Duy Khương 45 Từ ngày 04 tháng 04 năm 2012 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó TGĐ phụ trách Khối tài chính và hỗ trợ Ông Lê Chánh Đạo Ông Lê Chánh Đạo 60 Từ ngày 19 tháng 01 năm 2015 đến 01/01/2017 : Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Tomoyuki Kawata Ông Tomoyuki Kawata  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Ngọc Diệp Bà Nguyễn Ngọc Diệp 51 Từ 12/1991-06/1995: Nhân viên phòng Kiểm nghiệm XNLH Dược hậu Giang. Từ 07/1995-...
Chi tiết...
Giám đốc Phân phối Bà Huỳnh Thị Kim Tươi Bà Huỳnh Thị Kim Tươi  
Chi tiết...
Giám đốc chất lượng Bà Nguyễn Ngọc Diệp Bà Nguyễn Ngọc Diệp 51 Từ 12/1991-06/1995: Nhân viên phòng Kiểm nghiệm XNLH Dược hậu Giang. Từ 07/1995-...
Chi tiết...
Giám đốc Kỹ thuật Ông Võ Văn Kim Y Ông Võ Văn Kim Y  
Chi tiết...
Giám đốc Maketing Ông Lâm Diệu Phi Ông Lâm Diệu Phi   Giám đốc Maketing Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Chi tiết...
Giám đốc Nhân sự Bà Trần Thị Ánh Như Bà Trần Thị Ánh Như 57 Từ tháng 10 năm 2004 đến ngày 28 tháng 04 năm 2014 : Thành viên BKS Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Giám đốc Sản xuất Ông Nguyễn Hoàng Nam Ông Nguyễn Hoàng Nam  
Chi tiết...
Phụ trách Kế toán Ông Hồ Bửu Huân Ông Hồ Bửu Huân 39
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hồ Bửu Huân Ông Hồ Bửu Huân 39
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Trần Quốc Hưng Ông Trần Quốc Hưng 61 Từ năm 1983 đến năm 1988 : Kế toán trưởng Công ty Cung ứng Vật tư - Y tế Tỉnh Hậ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Trung Kiên Ông Trần Trung Kiên  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Lê Thị Hồng Nhung Bà Lê Thị Hồng Nhung  
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính Bà Lê Thị Hồng Nhung Bà Lê Thị Hồng Nhung  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews