Công ty niêm yết

DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Chi tiết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập từ năm 1963. Đến nay, Công ty đã trở thành một nhà phân phối mạnh, có uy tín và cũng là một trong những đơn vị được nhà nước cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp đầu tiên ở Việt Nam, công ty đã tạo được mối quan hệ rất tốt trong công tác xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

 • Năm 1983, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1976) và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1978). 
 • Năm 1992, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được đổi tên thành Công ty Dược & Vật tư Y tế - Bepharco theo Quyết định số 987/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Khi đó Công ty Dược & Vật tư Y tế - Bepharco chỉ có số vốn kinh doanh ban đầu là 5,59 tỷ đồng và có nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu là sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế. 
 • Năm 2004, Công ty Dược & Vật tư Y tế - Bepharco chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 1541/QĐ-UB ngày 06/05/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển Công ty Dược & Vật tư y tế Bến Tre thành Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Vốn điều lệ của Công ty lúc cổ phần hoá là 20 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503000017 đăng ký lần đầu ngày 05/07/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp. Tính đến thời điểm 31/12/2006 vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre vẫn là 20 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần của cổ đông Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ. Đến tháng 11 năm 2007 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phát hành thêm 1.000.000 cổ phần để tăng số vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng.
 • Ngày 30 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu của Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre  (BEPHARCO) chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  với mã chứng khoán là DBT (theo quyết định niêm yết số 657/QĐ-SGDHN do Tổng Giám  đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 13 tháng 10 năm 2009). Tổng số cổ phần  được niêm yết là 3 triệu cổ phần ( mệnh giá 10.000đ/cổ phần).
 • Năm 2013: Giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước từ 51% xuống còn 34%
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 69.9 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tháng 12/2014 - Cổ đông Nhà nước và các cổ đông lớn khác thực hiện thoái vốn tại DBT
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 76.998.080.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.
 • Năm 2016,  Công ty hoàn tất việc phát hành thêm 4.314.686 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 76.998.080.000 đồng lên 123.144.940.000 đồng.
 • Sản xuất thuốc trị bệnh cho người
 • Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm
 • Xuất nhập khẩu mặt hàng thuốc thành phẩm
 • Mua bán dược liệu
 • Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Xuất nhập khẩu dược liệu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Thứ Triệu Ông Phạm Thứ Triệu 40 Từ năm 2013 đến năm 2015 : Trưởng phòng tư vấn; Phó Giám đốc Chi nhánh TPHCM Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Võ Minh Tân Ông Võ Minh Tân 50 12/1992 - 12/2000: Nhân viên Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre • 01/2000 - 06/...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Vinh Danh Ông Lê Vinh Danh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Khắc Hanh Ông Nguyễn Khắc Hanh 41 Từ tháng 05 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 : Giám đốc tài chính Công ty cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Minh Ông Lê Văn Minh 39 Từ 2003 - 2012: Công tác tại Vietcombank + Từ 2012 - 12/2015: Giám đốc Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Sơn Ông Nguyễn Hoàng Sơn 54 1991 - 2005: Trưởng đại diện Tập đoàn HELM AG (CHLB Đức) tại Hà Nội • 2006 - 08...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Ông Nguyễn Thế Quốc Uy 35 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Triệu Văn Bảo Quốc Ông Triệu Văn Bảo Quốc  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Xuân An Ông Hoàng Xuân An  
Chi tiết...
Giám đốc Ông Võ Minh Tân Ông Võ Minh Tân 50 12/1992 - 12/2000: Nhân viên Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre • 01/2000 - 06/...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Trần Thị Thanh Phượng Bà Trần Thị Thanh Phượng 55 Từ năm 1982 - 1987: sinh viên ĐH Y Dược tp.HCM Từ năm 1988 đến năm 1990: phụ trá...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Ông Nguyễn Thế Quốc Uy 35 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Phó Trưởng phòng Phụ trách P.TC - KT Ông Nguyễn Thiện Nhân Ông Nguyễn Thiện Nhân 50 Từ năm 2014 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Phạm Trần Minh Thư Bà Phạm Trần Minh Thư 30 Từ tháng 07 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 : Nhân viên Ban Kiểm tra TC&CS Công t...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty